Mp F i november og december

Af
| DMT Årgang 39 (1964) nr. 06 - side 219-219

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Mp F i november og december

ERIK WERBA-KURSUS II 19.-25. november 1964

INTERPRETATION AF LIEDER FRA HAYDN TIL HINDEMITH KURSUS, FOREDRAG, KONCERTER

Læs nærmere om dette kursus på side 221

MEDLEMSMØDE

Fredag den 4- december 1964 kl. 20

Det kgl. danske Musikkonservatorium, værelse C2

H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

MUSIKPÆDAGOGIKKEN l USA

Beretninger fra besøg på musikpædagogiske institutioner af inspektør, frk. Johanne Madsen-Mygdal, pianist, mag. art. Bengt Johnsson, pianist Peter Weis

Konservatoriernes musikcenfral

Sammen med Foreningen af danske Musikbibliotekarer stillede Mp F i 1962 over for kulturministeriet forslag om oprettelse af et Musikpædagogisk Centralbibliotek. Forslaget, som blev støttet af en lang række musikpædagogiske institutioner fra hele landet, er gengivet i »Musikpædagogen« for maj 1962.

Siden da har Mp F foreslået, at en større samling musiktidsskrifter fra Musikpædagogernes Tidsskriftslæsekreds og en samling musikalier, som efter ISME-kongressen i København 1958 overlodes Mp F, anbringes i Det kgl. danske Musikkonservatoriums bibliotek, som i forslaget er udpeget som grundstammen i det Musikpædagogiske Centralbibliotek. Mp Fs forslag sker i forståelse med Statens pædagogiske Studiesamling, som har huset en større samling musiktidsskrifter og musikalier for Mp F i en længere årrække.

Fra Det kgl. danske Musikkonservatorium har Mp F nu modtaget følgende skrivelse, som viser at sagen er i god udvikling:

„Under henvisning til foreningens skrivelse af 4. marts d.å., hvori foreningen blandt andet har fremsat forslag om oprettelsen af et musikpædagogisk centralbibliotek samt tilbudt at stille forskellige foreningen tilhørende musikalier, herunder musiktidsskrifter til rådighed for Det kgl. Musikkonservatoriums bibliotek, skal man efter indhentet udtalelse fra konservatoriets biblioteksudvalg meddele, at konservatoriet, udfra en vurdering af mulighederne for i den nærmeste fremtid at søge planerne om oprettelse af et musikpædagogisk centralbibliotek med plads på konservatoriet gennemført, kan tilslutte sig tanken om oprettelse indtil videre af en »Konservatoriernes musikcentral«.

Med hensyn til de af foreningen tilbudte musikalier m.v. vil konservatoriet med glæde modtage tilbuddet, ligesom man vil bestræbe sig på, så hurtigt forholdene muliggør det, at lade det modtagne komme kredsen af låntagere ved konservatoriets bibliotek til gode.

P. K. V.: Poul Jacobsen, kontorchef.