Musikkalender

Af
| DMT Årgang 39 (1964) nr. 08 - side 258-258

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER

Runde fødselsdage

(December, se DM nr. 6/7)

JANUAR (1965)

4. Pianisten Georg Vasarhelyi, 50 år 7. Pianistinden Jobanne Mørk, 85 år

14. Operainstruktør Holger Boland, 60 år

15. Koncertsangeren Manilio Klitgaard, 80 år 19. Organist Jenny Olsen, 85 år

24. Operasangeren Mogens Wedel, 50 år 28. Violinpædagogen Aage Larsen, 70 år

FEBRUAR 2. Kgl. kapelmusikus Julius Thomsen, 80 år

5. Organist /£»s Laumann, 75 år

6. Koncertmester Christian Esbensen, 60 år 15. Cellisten Arne Brieghel-Mfiller, 70 år 18. Kapelmester Jean Dupont, 70 år

21. Instrumentmager Marno S or ens en, 70 år 23. Violinisten Moritz Promberg, 50 år

25. Balletmester Harald Lander, 60 år

Dødsfald

Operasangeren Alexander Larsen, 27/10, 76 år Musikpædagogen Karen Klu g-P ed er s en, 30/10 Musiker Andreas Sophus Jensen (begr. 1/11) Tidl. formand for Københavns Musiker- og

Orkesterforening H. V. Hansen, 10/11, 84 år Musiklærerinde Marie Carlsen (anm. 14/11) Pianisten Knud Harald G ustavs on (anm. 17/11)

Legatansøgninger

(December, se DM nr. 6/7)

JANUAR (1965)

Inden 15/1: Direktør T h. Thrane og hustrus legat (for pianister under 25 år). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

- : Ors. Rigenstrup og hustrus mindelegat (fortrinvis for unge tenorsangere). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

- : Danmark-Arnerika-jondet, Nytorv 9, Kbh. K. Inden 31/1: Geheimekonferensraadinde Andres's

mindelegat. Dansk Kvindesamfund, Niels Hem-mingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

- : Dansk Tonekunstnerforenings Understøttelsesfond (for ordinære medlemmer og disses efterladte). Hrs. Helsteds kontor, Rådhusstræde l, Kbh. K. (Skema).

- : Ludvig Triers legat (for studerende kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

FEBRUAR

Inden 15/2: Andreas Arenholiz Dcenkes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd. (Skema).

- : Simon Ar on Eibeschütz's legat (for mænd af mosaisk tro). Det mosaiske trossamfund, Ny Kon-gensgade 6, Kbh. K. (Skema).

- : Emanuela Schröders legat (sangere el. sangerinder, 18-30 år). Hrs. Jonas Bruun, Bredgade 38, Kbh. K. (Skema).

Inden 28/2: T h. Alf r. Chr. v. Irgens-Berghs kunstnerlegat. 1rs. Svend T. Bruun, Nytorv 3, Kbh. K. (Skema).

- : Christian IX's jubilæumslegat (for musikere ved Gården eller disses enker). Chefen for Livgarden.

- : Den franske stats stipendier (for studerende under 30 år). Institut Français, Rosenvængets Allé 38, Kbh. Ø. (Skema).

- : Københavns Musiker- og Orkesterforenings understottelsesfond (for ældre medlemmer el. disses enker). Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).

- : Syngelærer Albert Meyer og hustrus legat (for svagelig og trængende sanger el. musiker, mandlig el. kvindelig). Lrs. Sven Simonsen, St. Kon-gensgade 49, Kbh. K.

— : Emmerich Jacob Mullers legat (kun for mænd). Lrs. Knud Bonlov, Ny Vestergade 18, Kbh. K. (Skema).

- : Entreprenør Christian Nielsens legat. Ors. Hallager, Frederiksgade 14, Kbh. K.

- : Egmont H. Petersens fond til unges uddannelse. Vognmagergade 9, Kbh. K. (Skema).

• Foreningerne

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, Kbhvn. K. Telf. PAlæ 5405. - Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner-Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heer in g, Rådhusstræde l, København K. Telf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Hverdage kl. 11-13 (lørdag lukket). Hammerensgade 3, 4. sal, Kbhvn. K. Tlf. BYen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Lavard Friis holm. Telf. 8901 01.

Teaíertelefon: BE 3512 forestillingsdagen kl. ISIS.20. — Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter.