indholdsfortegnelse årgang 004

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

IND HOLDSFORTEGNELSE

JøRGEN BENTZON: Ny-orientering ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111

Musikkulturel agitation og opdragelse 177
Mere om ABC-gespenstet 190
~MMANU~L FRANKSEN: Andedrætsteknik og sangkunst 145

POVL HAMBURGER: I,,or tid og orgelkunsten ... ... ... ... ... ... ... ... ... 81
: Dansk musik - en kulturfaktor? ... ... ... ... ... ... 163

GUNNAR ~EERUP: Introduktion ... ... ... ... ... ... ... ... *** --- - -* i

Vejen til den ny musik ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... 21
Béla Bartók 1, 11, 111 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49, 71, 90
Om Schuberts klaverstykker I, II ... ... ... ... ... ... 125, 172
GUSTAV 11ETSCH: Musik-kultur ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 132

1~1C11ÅRD HOVE: »Reger noch nicht -« ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 196
f-INN HØFFDING: Koncertliv og musikliv ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61

: Lyskopiering og nodeafskrift ... ... ... ... ... ... ... ... 98

JACOBSEN: Stat og musikpædagogik ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

: Musikpædagogik og musikopdragelse ... ... ... ... ... ... 153

J1-:NS, PETE'R LARSEN: Händel og vor tid ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
Koncertliv og musikliv ... ... ... ... ... ... ... ... 95
6 nye sange af Weyse ... ... ... ... ... ... ... ... 101

Om musik for mindre ensembler ... ... ... ... ... ... 183

-kultur ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 160

S V1-.', N Musik
C. M. SAVERY: Aktivt musikliv i Horsens 137
ALFRED STRANDQVIST: Ny-orientering 161
S
SVEND ERIK TARP: Om provinsens musikforhold 120
Fl. G. TOPSØE-JENSEN: En klaversonate af Weyse i Es 118.

f-""INN VIDE-RØ: Om Bachs koncertform ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26

KRITIK

Loids Glass: Miisikkens dobl)elt,~,irkning ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55

G'minar Hecriii): 1«'iiiii llØffding: »I~ejserens nye klæder« ... ... ... ... ... 12, 36

I

»'l'ri'

st""m og Isolde« ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37

Jens Pcter Larsen: 0. E. Thiincr: »Liturgisk musik« ... ... ... ... ... ... ... 16

1~ntidagre Mis,-iger: G'tistav Smitli: »Om musikkens dobbeltvirkning« ... ... 32

DIVERSE

J-11,A REDAKTIONEN 19, 39, 59, 80, 124, 162
.MUSIK OG 'MUSIKLIV 38, 57, 77, 123, 139, 199

Åge Ernborg: Om provinsens eget musikliv ... ... ... ... ... ... ... ... 78

Richard Hove: Om provins og radio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 79

Berlin 57

Esbjerg ... 58

Kunststævnet i Forum. Pogrammer ... ... ... ... ... ... ... ... ... 139
»Musikernes kammermusikforening« ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57
Randers ... ... ... ... ... ... 123

Silkeborg 79

MUSIKSPØRGSMÅL, 59, 80, 142
UNGE TONEKUNSTNERES SELSKAB. FORENINGSMEDDELELSER

19, 38, 56,76, 100, 121, 138, 162, 182_200