Fra redaktionen

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 02 - side 39-39

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

FRA REDAKTIONEN.

MUSIKSPøRGSMÅL: Da det imange gange særlig i provinsen kan v,,,cre variskeli-4 at skaffe sig pålidelig be.Svarelse af spørgsmål af musikalsk interesse,harredaktionen besluttet at lade bladet fun«cre som et sla«s mus-ikalsk spørgebureau. Det kunde fx. tænkes, at e n leder ,tf et dilettantstrygeorkester kunde ønske at vide, livad der fandtes af værdifuld, lettere spillelill orkestermusik for denne besætnin,,, eller at en moderne interesseret klaverpæd-a-og -~ærn e

1~ Z-I 11

vilde have anvisning på nutidig radikal klavermusik, der egnede si,, til undervisningsbrug. Alle sådanne praktiske musikspørgsmål eller spørgsmål vedrørende musiktekni

11

ske begreber eller musikbistorie vil,

forsåvidt de kan påregne en nogenlunde alinen musikalsk interesse, af redaktionen blive søgt besvaret i en s.,,erlig rubrik her i bladet.

I,""orfatteren af artiklen »Bach's l~()iieertfoi,iii« Finn Viderp er orgaiiist ved fransl~-tysk reformert kir1(c. Han har ved et par koncerter i kirken vist sig som eii overordentlig kyndig og samtidig le N-ende for

1 11 zn

tolker af ældre or,,~elni-tisil~.

Bladet anmoder (le abomienter, der ekspederes gennem redaktionen,

I I

om at indbetale abonnementsbeløbet på de dem tilsendte ,dro-indbetalingskort straks efter modtagelsen -If di sse.