Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 02 - side 38-39

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV.

Komponisten Jør-r Bentzon har i løbet af det sidste år fuldført føl,ende kompositioner: en blæserkvintet op. 15, 3 esj)ressive skitser for violin og violoncel ol). 16, (beg

ge udkommet hos Willielm Hansen), sonate for fagot med obligat violin og viola, strygekvartet nr. 5 samt va

:I z,

dationer over et dansk folkevisemo-

tiv for dilettantorkester.

'Wiener-strygekvartetten N-il 1)å el,

koncert i Hornung & -Møllers sal d. 1. marts uropføre komponisten Jør-,,en Bentzons 5. strygekvartet og uropføre den russiske komponist Tje

repnin's klaverkvintet ined komponisten ved flyglet. Seliónbergs dmoll-kvartet danner slutnummeret.

Med - ualmindelig 1) eli -,,e n dil-lli ed

har forenin-en »ny inusik« lagt sin Bartók-koncert den s --a i -n m e ,a f ten, ,,,øni Otto Klemperer dirigerer det k,,,d. kapel. Bartók vil denne aften, d. 1~- ds., spille egne klaverkonipositioner, bl. a. klaversonaten fra 1926 «)I, allegro barbaro endvidcre koni

positioner af sin hin(Isnian(I og ven Zoltån Kodåly.

Breuning-Bachc-kvartetten vil i

I

foreningen »ny musik« d. 2. marts spille 5» stykker for strygekvartet af Josepli i'NIatthias Hauer og Kodåly's strygekvartet op. 10. Russeren Tjerepnin vil iniellein de to kvartetter spille egne klaverkonipositioner.

Komponisten frk. Benna Moe, der har fået en 3-akters ballet »Hybris« anta""et på det kgl. teater, har d. 9. deceniber 1928 fået opført sine tre orkesterstykker »elegi«, »gavotte« o,, ,spansk dans« i helsingfors.