uden titel

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 02 - side 39-39

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

,,,D.,ansk musiktidsskrift« iffikommer med et hefte om månedcii, månederne juli op, august undtagen, ialt 10 liefter til en pris af kr. 7,50. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfs,,ade 22, K. Bladets udkonistdato cr ca. (len

10. i hver ni-imed. Bedaktionen slutter den 1. i liver måned.

Redaktion: art. GUNNAR HEERUP (ansvarshavende), malnipgade 3',
k,vffienhavn ø. Telf. øbro 2.568 x., OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jespersen o,,, Pios forlag), l~.øbenh,,avn K. Telf. central 9643.
Trykt i E.xcelsior Trykkerlet A S.