Unge Tonekunstneres Selskab

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 02 - side 38-38

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

UNGE TONEKUNSTNERES SELSKAB.
FORENINGSi MEDDELELSEIR:

Anden koncert.

Horming & Møllers sal. Mandag (1. 18. febru,,ar 1929 kl. 8.

I. I,'nanco Alfano: sonata foi- violoncel og klaver.

-krne Brie,,liel-'-MUlller og Martellitis Lundcitiist.

2.

l Webramlo Pizetti: Donna Lombarda. Ildebrando Pizetti: La Pril,ioniera. l I(Ichraifflo Pizetti: La pesca dell'anello.

Sang: fru Kamm,,a Jordan.

Åeliille Longo: sonatine for violin o"" kl-aver.

Niels Borre o,,g -Martellitis, Lun(I(Itiist.

4. Vincenzo Magaldi: I'ristezza. 'Vincenzo Ma-aldi: Nostal,,,ico. G'iuseppe Tomeucci: ,,»Eeo«. Gitiseppe, Tonieucci: Madri,;,ale. Sab-atere -Miisella: 11o&me (le ~'Mai.

Sang: frk. Gerda Goll.

Ved flygelet: Martellitis Lund(Itfist.
Flygel: Horming &- Møller.

På «;iveii foranlednin,~ skal (let vedi-ørende billetter til (let kgl. tcater meddeles, at nogen uddeling af billetter eller disponering over sådanne absolut ikke fin( . ler sted inden kl. 3 pr,,ceis.

4'de extra-koncert finder sted torsda,~ den 7'ende marts 1929 kl. 8 i Hornun- &- M(fllers sal tinder medvirkninl, af:

Johanne Ei,ffi-Hansen

11

.Margrethe Nielsen Else Ammentorp

Marie Grotli-Poulsen Louis Preill.

Medlemmer har gratis ad-~an.,~ Billetter å 2 kr. fås hos Willielm Hansen samt koncertaftenen ved indgangen. Af programmet f remhæves: Uffe Holm: sonate for violin ()"", I~Laver, I'ste opførelse.