Fra redaktionen

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 03 - side 59-59

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

FRA REDAKTIONEN

Grundet paa pladsmangel. må kritikrubrikken udgå af dette nummer.

MUSIKSPøRGSMÅL. Under denne rubrik vil bladet søge at besvare ethvert praktisk eller teoretisk spørgsmål af al

men interesse ve rørende musik.

1. Som svar på en forespørgsel fra kommunel.nerer R. Mortensen, esbjerg, meddeles en fortegnelse over Thomas Laubs kompositioner og arrangementer for kor:

THONMAS LAUB:

Blandet kor:

Kirkernelodier, firstemmig udsatte,
1888-90.

Dansk kirkesang, gamle og nye melodier, 1918.

Åndelige sange, udgivet af samfundet for dansk kirkesang, 1925.

10 gamle danske folkeviser udsatte for blandet kor, 1890.

6 folkeviser udsatte for blandet kor i tillægget til danske folkeviser med gamle melodier ved T. L. og Axel Olrik, 1903.

Sønderjylland (Pontoppidan), 1919.

Forskellige arrangementer i NVilhelm Hansens korbibliotek og i: 34 sange udgivet af K. Steensen, 'Vilhelm Hansen.

*) Alverdens skaber mild og blid, folkeviseudsættelse.

*) Gammel minnesang, to folkeviseudsættelser.

*) Halleluja på festdage, liturgisk musik.

*) Te deurn musik.

med orgel, liturgisk

*) Die Cypress ist der Freiheit Baum (Rückert) -

Aus der Jugendzeit (Rückert).

Ich hab' mein Sach auf nichts gestellt (Goethe).

1 lange hvide kla~der (Ärestrup).

Stille, hj.-erte, sol gär ned (Äkj.,er).

Lige stemmer:

24 salmer 'og 12 folkeviser for 2 og 3 lige stemmer til skolebrug, -~Vilhelm

Hansen, 1928.

30 danske sange for 3 og 4 lige sternmer, Borups musikforlag.

Forskellige arrangementer i sangbogen danmark, Wilhelm Hansen.

*) 24 øvelser i klassisk korsang, bearbejdelser for lige stemmer af kirkemelodier ol. folkeviser.

*) Hvile (Chr. Winther), 3 lige stemmer.

*) Vinterlandskab (Chr. NVinther), 3 lige stemmer.

*) Når du vil på fjeldesti (Bjørnson), 3 lige stemmer.

Mands-kor:

Forskellige arrangementer i NVilhelm Hansens korbibliotek og i: excelsior hefte III, Wilhelm Hansen.

*) Ramund, to folkeviseudsættelser.

De med *) mærkede kompositioner findes kun håndskrevne, som autografer eller som afskrifter, i magister Mogens W,51dikes besiddelse. 'Magister W,51dike har lovet senere her i bladet at give en fuldstændig fortegnelse over Laubs kompositioner o.Ig arrangementer.