uden titel

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 03 - side 56-56

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Afdøde kgl. koncertmester Ludvig Holm, der som udøvende violinist, pædagog og komponist -,,ar en ualmindelig fremragende kunstner, havde stor betydning for dansk musikliv ikke mindst ved antallet af de elever, han uddannede, og hvoriblandt tælles mange betydelige navne på vore danske violinister. Ludvig Holm var en højt kultiveret og tillige en hjærtevindende personlighed, hvilket, gjorde, at mange af hans beundrere ogsi't blev hans venner.

Som et stedsevarende, synligt bevis på den kærlighed, der knytter os til Ludvig Holm og hans minde, tillader vi undertegnede os at henvende os til alle dem, der skylder ham en tak, med an

modning om at yde et bidrag til en mindesten, der tænkes anbragt 1),Ii h a n s gtav.

Bidragydernes navne vil i en adresse blive overrakt Ludvig Holms hustru, der herigennem beredes en rig glæde over hvert enkelt navn, som borger for, at hendes mand aldrig vil glemmes.

Sympatiserer De med tanken, takker vi Dem forud for hvert beløb, der. mi't blive ydet. Tegningslister er fremlagt hos Wilhelm Hansen, gothersgade 11, Emil Hjorth & sønner, frederiksberggade 12 og Pauli Merling, vestergade 11.

z:,

Peder Lynged, Olaf Bjørvig, Victor Gandrup, Georg Mortensen, Georg Aarskov, Aksel Jørgensen