uden titel

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 03 - side 60-60

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

»,,,Dansk musiktidsskrift.« udkommer med et hefte om måneden, månederne juli o,,
undta,,,en, ialt 10 hefter årlig til en pris af kr. 7,5(. Enkeltnumre, i løssalg
koster kr. 1,00. Bladet har ,irokonto nr. 22596 til ekspeditionens ad.res-se: valken-

dorfsgade 22, K. Bladet udkommer regel-mæssi,,t mellem (len 10. og (len 1,5. i hver mlincel. Redaktionen slutter den 1. i liver måned.

Hedaktion: njag. aft. GUNNAR HEERUP (ansvarshavende), nialniøgade

ha,vii 0. Telf. øbro 25(48 x. OLAF SGUMIDT, valkendorfslade 22 (Jespersen. og flios forlag), københavn. K- Telf- central 9(343.