Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 05 - side 100-100

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

FORENINGSMEDDELELSER

»U. T. S.«s, tivolikoncert vil blive af I-ioldt allerede tirsdag d. 11. juni. Tivolis direktion har, som allerede ifjor meddelt, ikke ment at kunne give sin tilladelse til, at foreningens medlemmer optræder andre steder i tivoli end i koncertsalen. Medlemmer af »U. T. S.« vil da optræde i denne sal i alle tre afdelinger. Yderligere meddelelse vil senere tilgå medlemmerne.

Den ny bestyrelse fik på generalforsamlingen bemyndigelse til at håndhævde følgende bestemmelse: »Når et

medlem er i kontingentrestance udover 2 terminer skal der pr. anbefalet brev afkræves indbetaling inden 14 dage fra brevets dato. Sker betaling derefter ikke, kan vedkommende medlem ekskluderes af selskabet og kan derefter først genindtræde i sine medlemsrettigheder, når hele restancen plus eventuelt påløbne omkostninger er betalt.«

Den ny formand, Aksel Alerbysadresse og telefonnummer: larslejstræ(le 11, københavn K. Byen 6400.