Fra redaktionen

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 06 - side 124-124

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

FRA REDAKTIONEN

»Dansk musiktidsskrift« vil fra efteråret bringe regelmæssig kritik af vigtigere københavnske musikbegivenheder, ligesom. de periodiske fortegnelser over nyudkommen nordisk musik vil blive påbegyndt. Bladet har under udarbejdelse en liste over anbefalelsesværdige udgaver af musik velegnet til udførelse af dilettantorkestre og -kor; også denne liste vil blffle suppleret op, efterhånden som ny værker og ny udgaver udkom~ mer. Bladets spørgerubrik er i det forløbne halvår desværre kun blevet sparsomt benyttet, hvorfor der muligvis kan være anledning til at fremhæve, at ikke blot spørgsmål vedrørende musikudgaver, men også både »store« og »små« spørgsmål af musikteknisk art, vedrørende vanskeligt forståelige musikgloser osv. osv. besvares. Såfremt det ønskes, vil selvfølgelig spørgerens navn blive hemmeligholdt.

Bladet har i det forløbne tidsrum af denne årgang haft stadig fremgang i abonnenttallet, - dog beder vi bladets læsere, især provinslæserne, om stadig kraftigere at arbejde for bladets udbredelse, således at den stærkt hæmmende pladsmangel må kunne mindskes ved en udvidelse af bladet; bladets normalstørrelse skulde gærne komme ol) over dette ekstraordinært store nummers 24 sider. På opfordring sender bladet gærne propagandamateriale til uddeling blandt interesserede, ligesom navne og adresser på sådanne meget gærne ønskes meddelt redaktionen. Provinslæserne bedes også om, i større grad end (let hidtil er sket, at holde bladet underrettet om musiklivet i provinsen, og vi beder alle vore læsere om at fræde i levende forbindelse med bladet ved meddelelser, gennem meningsytringer om bladets indhold etc., især vil en uforbeholden kritik altid være redaktionen oprigtig vel~ kommen. Måtte bladet på denne som på andre måder blive rustet til løsningen af sin hovedopgave: højnelsen af dansk musikkultur.

Gunnar lleerup.