Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 06 - side 123-123

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

MUSIK OG MUSIKLIV

RANDERS. Som et ypperligt eksempel på, hvor stort et musikkulturelt arbejde, der kan udrettes i en middelstor dansk provinsby, står den virksomhed, der i den sidste snes år har været udfoldet af det i 1910 af organist Niels Andersen stiftede motetkor i randers. Koret, der i øjeblikket tæller ca. 50 sangere, (damer og herrer), har gennem årene, - foruden motetter af Palestri

na, Lotti, Anerio, Caldara, osv., - af ,større kirkelige værker opført Bachs »johannes-passion« og »h-moll. messe« ,samt kantater af Bach og Reger; endvidere Haydns »skabelsen« (i biskop Ludvigs oversættelse), Mozarts »requiem«, Bossis »højsangen« og Saint Saéns' »syndfloden«. I de senere år har koret, stadig under Niels Andersens ledelse, udelukkende sunget Händel, først

hans »dettinger te-deum«, året efter »messias«, ifjor »israel. i ægypten« og iår »jephta«. Alle værkerne er givet i dansk oversættelse udarbejdet af organist Andersen.

Danske komponister, der eventuelt måtte ønske deres ny værker opførte i »dansk koncertforening« i den kommende sæson, bedes inden d. 10. juli sende partiturer til bedømmelse til følgende adresse: »dansk koncertforening«, Wilhelm Hansens musikforlag, gothersgade 9-11, københavn K. Såvel orkesterværker som kammermusikværker modtages.

Komponisten Thor Petersens forspil til Hanns Heinz Ewers' skuespil »trecento«, der i 1924 blev spillet i reduceret udgave for strygekvartet ved »basilisken«s opførelse af stykket, vil i løbet af sommeren blive spillet i tivolis koncertsal i den oprindelige orkesterbesætning.

Statsbiblioteket i århus har under redaktion . af underbibliotekar K. ,,Schmidt-Phiseldeck udsendt et fagkatalog over danske trykte kompositioner. Kataloget omfatter så godt som alle værker af nulevende eller døde danske komponister, hvadenten de forskellige udgaver er trykt her eller i udlandet. Det omhyggeligt udarbejdede katalog erstatter således i alt væsentligt på en fortrinlig måde en dansk musikbibliografi, og det ret omfangsrige hæfte er, for enhver, der mere indgående beskæftiger sig med dansk musik, uundværligt.