Tivolikoncerterne

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 06 - side 121-122

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

TIVOLKONCERTERNE

»Unge tonekunstneres selskab« afholdt tirsdag d. 11. juni sine tivolikoncerter i tivolis koncertsal. 1 1. afdeling spillede pianisten Ernst Nielsen kompositioner af Chopin og Liszt, Rosa og Svend Prahl sang Mozart-duetter fra »don juan«, »figaros bryllup« og »tryllefløjten«, og violinistinden Astrid Brieghel-INIfiller spillede, ledsaget af Karla Bjarnov, en koncert i c-dur af Vivaldi bearbejdet af Kreisler.

1 2. afdeling, til hvilken der var billetsalg, var der lagt et program, der tog større hensyn til den musikalske helhed. Orkestret indledede med Webers ouverture til »jægerbruden«, og Ole

Frøsig og Martellius Lundquist spillede samme komponists tema med variationer for klarinet og klaver. Dernæst fulgte et udvalg af Beethovens skotske sange for fire solostemmer med akkompagnernent af violin, cello o,, klaver sunget af Dora Sigurds SOn, Edith Schmidt, Per Knudsen og Henry Skjær og spillet af Adda 'Varnung, Erling Løsekraut, og Haraldur Sigurdsson. De to pianistinder Gerda Stolt-Rasmussen og Gladys Olsson spillede ""'Mozarts D-dur sonate for to klaverer, og koncertafdelingen sluttede, - hvad tiden angår et stykke ind i 3. afdeling, - med Heises »forår og sommer« for fire solosternmer: Ellen Laub, Hedvig Bus, Edith Schmidt o., Chr. Ottosen, og klaver: Martellius Lundquist.

1 3. afdeling sang Vagn Hedemann, akkompagneret af Lily Pugh Jernhoff, sange af Weyse, medens derimod Ellen Palle Andersens sangafdeling, på grund af det stærkt fremrykkede tidspunkt, desværre måtte udgå af programmet.

Samtlige (le optrædende høstede stærkt og vedholdende bifald fra det musikglade publikum, og bestyrelsen for »U. T. S.« beder samtlige de optrædende modtage en hjærtelig tak for det kunstneriske arbejde, de har ydet, og for den villighed, de har vist foreningen ved at optræde.