uden titel

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 06 - side 124-124

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Næste nummer af »dansk musiktidsskrift« udkommer (len 20. september, da hl,adet ingen numre udsender i juli og august.

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hefte om måneden, månederne juli og
august undtagen, ialt 10 hefter årlig til en pris af kr. 7,50. Enkeltnumre i løssalg
koster kr. 1,00. Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, K. Bladet udkommer regelmæssigt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktion: mag. art. GUNNAR HEERUP (ansvarshavende), malmøgade 34, københavn ø. Telf. øbro 2568x. OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jespersen og Pios
forlag), københavn K. Telf. central 9643.