Unge Tonekunstneres Selskab

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 06 - side 121-121

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

UNGE TONEKUNSTNERES SELSKAB

FORENINGSMEDDELELSER

SANMARBEJDE 'MED »DANSK KONCERTFORENING«

Der er af (le i forvejen samarbejdende foreninger »unge tonekunstneres selskab« (U. T. S.) og »ny musik« (N. ',NI.) opnået enighed med »dansk koncertforening« (D. K.) om et samarbejde i sæsonen 1929-30. Samarbejdet, der bliver af såvel kunstnerisk som administrativ art, vil kun omfatte D. K.'s koncerter, ialt tre, nemlig to orkesterkoncerter og en kammermusikkoncert. Disse koncerter vil blive fælles for medlemmerne af alle tre foreninger.

D. K. har den økonomiske forpligtelse overfor orkesterkoncerterne, medens U. T. S. og N. M. bestrider udgifterne ved kammermusikkoncertens afholdelse, idet denne koncert vil være at opfatte som et led i disse foreningers ordinære koncertserier. Endvidere vil D. K.s medlemmer få gratis adgang til en anden af IT. T. S.s og N. M.s ordinære kon. certer.

De tre koncerters programmer skal

lægges af en censurkomité på tre medlemmer, hvoraf I-iver forening vælger ét. Det præciseres, at der i denne komité ikke bør sidde komponister, i hvert fald vil ingen af et censurkonlitémedlerns, kompositioner kunne antages til opførelse.

»Unge tonekunstneres selskab« får ved dette samarbejde ikke blot indflydelse på en af de store koncertforeningers ledelse, men foreningens medlemmer får derved i realiteten to orkesterkoncerter forærende. For de 15 kroner, det årligt koster at være medlem af »unge tonekunstneres selskab«, får medlemmerne altså følgende rent ydre, øko

nomisk målelige fordele: adgang til ca. 12 koncerter, hvoraf to orkesterkoncerter, adgang til fribilletter til det kgl. teater samt et musikblad gratis tilsendt. De 15 kroner kan vel siges at være veludgivne.