Musik og Musikliv

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 07 - side 139-142

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV

KONCERTPROGRAMMERNE TIL KUNSTSTÆVNET I FORUM

Den danske tonekunst i de sidste halvthundrede år danner intet sluttet hele. En repræsentation af dansk musik i dette tidsrum, der udelukker størstedelen af Hartmanns oll Gades værker og gør, at Kuhlaus og Weyses musik overhovedet ikke kan komme i betragtning, vil altid gøre et afstumpet, ufuldstændigt indtryk, fordi de nødvendige historiske og kunstneriske forudsætninger mangler. Af hensyn til (lette, - for ligesom at tage begyndelsen med og give -det store publikum, som (let netop var kunststævnets hensigt at fl' i tale, for

nemmelsen at den danske musik som en selvstændig helhed, - har udvalget for tonekunst til kunststævnet i forum anset det for nødvendigt på et par af orkesterkoncerterne at medtage hovedværker indenfor Kuhlaus, Weyses, Hartmanns og Gades produktion. Repertoiret til de 8 kammermusikkoncerter er derimod helt igennem valgt indenfor det skematisk afstukne 50-års tidsrum.

De fuldstændige programmer følger nedenfor, dog vil enkelte, mindre væsentlige ændringer endnu kunne indtræffe.

ORKESTERKONCERTERNE:

1. koncert. Mandag cl. 14. oktober kl. 20,30.

Kuhlau: ouverture til »NN""illiam Shakespeare«.

Dirigent: Ebbe Hammerich.

2. Danske folkeviser udsatte af Thomas Laub.

a. marsk Stig. b. stalt Vesselil. c. Åge og Else. d. skøn jomfru.

c,

Palestrinakoret. Dirigent: "",Nlo,,ens Wóldike.

3. Kuhlau: klaverkoncert i c-dur. Johanne Stockmarr.

4. Kunzen: forspil til »Erik Ejegod«.

Dirigent: Anders Rachlew.

Dirigent: ',Iogens W,51dike.

5. Weyse: trestemmige sange.
a. moders navn. 1). den korte sommernat. c. de bølger rulle. d. natten
er så stille. c. Sagt, wo sind die Veilchen hin. f. Der Sehnee zerrinnt.
g. Vber allen Gipfeln ist Ruh'.

Palestrinakoret.

Dirigent: Mogens W,51dike.

-6. Gade: ossianouverture.

Dirigent: Ebbe Hammerich.

2. koncert. Ons-dag d. 16. oktober kl. 20,30.

I. I. P. E. Hartmann: ouverture til »Yrsa«.

Dirigent: Ebbe Hammerich.

2. Gade: Fr Uhlings-Phantasie.

Agnes Adler, Ellen Laub, Ely Hjalmar, Gunder Knudsen, Einar Nørby.

Dirigent: Thomas Jensen.

3. 1. P. E. Hartmann: suite af_ balletten »Thrymskviden«.

Dirigent: Ebbe Hammerich.

z,

4. Gade: elverskud. Tenna Kraft, Ingeborg Steffensen, Albert Høeberg.

Musikforeningens kor.

Dirigent: Georg Høeberg.

3. koncert. Fredag (1. 18. oktober kl. 20,30.

I. Victor Bendix: symfoni »fieldstigning«.

Dirigent: Georg Høeberg.

2. Hakon Børresen: violinkoncert. Julius Thornberg.

Dirigent: Georg Høeberg.

3. Poul Schierbeck: universitetskantate. Studentersangforeningen.

-1

Dirigent: Johan Hye-Knudsen.
4. koncert. Mandag d. 21. oktober kl. 20,30.

Lange-'NIffiler: satser af alharnbra-suiten. 11

2. Lange-'NIUller: salmer.

Dirigent: Johan Hye-Knudsen. Cæciliaforeningens kor.

Dirigent: P. S. Rung-Keller.

3. Peder Gram: »Avalon«. Birgit Engell.

Dirigent: Peder Gram.

4. Jørgen Bentzon: kammerkoncert for violin, cello, horn og orkester.

Emil Telmani, Torben Anton-Svendsen, Hans Sørensen.

Diri«,ent: Emil Telmani.

5. C. F. E. Hornemann: uddrag af »Kalanus«. Filharmonisk kor.

Dirigent: Anders Rachlew.

5. koncert. Onsda(1. 23. oktober kl. 20,30.

1. Louis Glass: symfoni nr. 4 i e-rnoll.

Diri,,ent: Georg Høeberg.

2. Rud Langgaard: »sphinx« orkesterstykke.

Dirigent: Johan Hye-Knudsen.

3. Fini Henriques: suite af »Vølund Smed«.

Dirigent: Johan Hye-Knudsen.

4. 1. P. E. Hartmann: universitetskantate 1879.

Dirillent: Johan Hye-Knudsen.

6. koncert. Lørdag d. 26. oktober kl. 20,30.

1. Carl Nielsen: sinfonia espansiva.

2. Carl Nielsen: klarinetkoncert. Aage Oxenvad.

3. Carl Nielsen: suite af »Aladdin«.

Dirigent: Carl Nielsen.

KA.~1.~IERN.IUSIKKONCERTERNE:

1. koncert. Lørdag d. 12. oktober kl. 19,30.

I. Carl Nielsen: 2. violinsonate. Thorvald Nielsen, Chr. Christiansen.

2. Heise: sange. Helga Weeke, Chr. Christiansen.

3. Heise: sange. Aage Thygesen, Chr. Christiansen.

4. Jørgen Bentzon: 5. strygekvartet. Breunin-Bache-kvartetten.

2. koncert. Søndag d. 13. oktober kl. 19,30.

1. Helsted: strygekvartet i f-moll. Breuning-Bache-kvartetten.

2. Rosenfeld: sange. Ellen Beck, Chr. Christiansen.

3. Barnekow: korsange. Dansk mensural, cantori, dirigent: Julius Foss.

3. koncert. Tirsdag d. 15. oktober kl. 19,30.

1, Raasted: variationer for 2 klaverer. Haraldur Sigurdsson, ~fary Schou.

2. Beehgaard: sømandssange. Henry Skjær, Haraldur Sillurdsson.

3. Johan Hye-Knudsen: kvartet for fløjte, obo, violin og cello.

Ernst Hye-Knudsen, Sv. Felumb, Thorvald Nielsen, komponisten.

4. koncert. Torsdaq (1. 17. oktober kl. 19,30.

i.

2. Ludolf Nielsen: sange.

3. Bangert: sange. Ely Hjalmar, Rudolph Simonsen.

4. .~,Ialling: klaverkvintet. Rudolph Simonsen, Rafn-kvartetten.

Rud Langlaard: strygekvartet. Rafn-kvartetten.

5. koncert. Søndag d. 20. oktober kl. 19,30. Laurids Lauridsen: cellosonate. Bjarnhof, A erby.

2. Finn Høffding: kvartet for sang, obo, og to-stemmigt klaver.

Dora Sigurdsson, Sv. Felumb, Chr. Christiansen.

3. Lange-,NIUller: sange. Henry Skjær, Chr. Christiansen.

4. Lange-~,lilller: sange. Else Brems, Chr. Christiansen.
6. koncert. Tirsdag d. 22. oktober kl. 19,30.

Rudolph Simonsen: klarinetkvintet. Thorvald-Nielsen-kvartetten, Aage Oxenvad.

2. Victor Bendix: klavertrio. Peder Møller, Louis Jensen, Dagmar Bendix.

7. koncert. Torsdag d. 24. oktober kl. 19,30.

1. Knudåge Riisager: sonate for violin, cello, fløjte, klarinet.

Carlo Andersen, Paulus Bache, Poul Hagemann, Ole Frøsig.

2. J. L. Emborg: tre stykker for fløjte, violin og viola.

Mollerup, Carlo Andersen, Gunnar Frederiksen.

-3. Peder Gram: cellosonate. Paulus Bache, Elof Nielsen.

8. koncert. Søndag d. 27. oktober kl. 19,30.

1. Emil Hartmann: trio for violin, klarinet og klaver.

Peder Lynged, Nørlund, Anna Schytte.

Riis-Magnussen: sange. Lis Mogensen-Witte, Rudolph Simonsen.

3. Sandberg-Nielsen: tre terzetter for sopran, alt og baryton med klaver.

Vera Nielsen, Edith Schmidt, Per Knudsen, komponisten.

4. Ludvig Schytte: klaversonate. Anna Schytte.

DIGTERAFTENERNE MED SANG

Søndag (1. 13. oktober kl. 21.
Roger Henrichsen: sange. (Stuckenberg, Helge Rode). Ellen Benedicte Poul-Knudsen.

Torsdag d. 17. oktober kl. 21.

Alfred Toft:

Sextus Miskow sange. (Holger Drachmann). Mary Alice Therp.
L~Ånge-""MUller:
Rudolf Bergh:

A~,,laard:
Laub:
Carl Nielsen:

Søndag (1. 20. oktober kl. 21.

san,,e. (Aakjær, Skjoldborg). Nora Elé.

Mandag (1. 21. oktober kl. 21.

J. Th. Larsen: s,-inge. (Thøger Larsen, Bergstedt, Anton Berntsen).
Agersnap: } E,,dith Schmidt. Anker Olesen.

Onsdag (1. 23. oktober kl. 21.
Schierbeck:. t, -1via Schierbeck.
Aage Larsen: (Marinus Børup, Aage Berntsen). S3

Fredag (1. 25. oktober kl. 21.

Carl Nielsen: s,-inge. (Ludvig Holstein). Dina Sidenius Hvass.
Chr. Christiansen: }

,G] ass:
Enna:

Søndag d. -97. oktober kl. 21. sange. (~,lichaélis). Ida 'Møller.

KIRKEKONCERT:

Vor frue domkirke. Fredag (1. 25. oktober kl. 20.

I. Gustav Helsted: orgelsonate.

2. Raasted: sonate for violin og orgel.

3. Malling: orgelstykker.

4a. Thomas Laub: sange.
1). Kai Senstius: sange.

1). Emborg: koncert for orgel, klaver og strygere.
Billetsalget til disse koncerter åbnes den 1. oktober. Til orkesterkoncerterneer adgangen til st~tpladserne gratis for kunststævnets besøgere, til (le nummererede siddepladser vil der blive solgt både enkeltbilletter å 1 og 2 kr. og abonnementsbilletter ~t 5 og 10 kr. for alle seks koncerter, dertil kommer for hvert besøg entréen til L=ststævnet. 1 kr.; (for medlemmer af U. T. S. vil det betale sig at købe et par~out-kort til stævnet (halv pris: 5 kr) og et abonnernentskort til de støre koncerter). Også til kammermusikkoncerterne vil der blive solgt enkeltbilletter og abennementsbilletter, medens derimod kirkekoncerten bliver fuldstændig gratis.

MUSIKFORENINGEN

Musikforeningens dirigent Ebbe Hammerich har for den kommende sæson lagt et i enhver henseende godt program:

I. koncert d. 8. oktober.
l. Beethoven: 8. symfoni i f-dur.
2. Marcello: koncert for obo og strygere i c-moll.
3. Haydn: symfoni i d-dur nr. 101.

2. koncert d. 26. no Dember.
1. Brahms: »Deutsches Requiern« for
soli, kor og orkester.
2. Mozart: (pariser)-symfon
nr. 31.

i i d-dur

3. koncert d. 11. februar.

1. Hornemann: »ouverture héro Yque«.

2. Gade: symfoni nr. 4 i b-dur.

3. Prokofjef: klaverkoncert nr. 3.

4. Mussorgski: »tableaux d'une exposition« instrumenteret af Ravel. Stravinski: »feu. d'artifice«.

5.

4. koncert d. 8. april.

1. Händel: concerto grosso i f-dur.

2. Valentini: koncert for cello og orkester.

3. J. S. Bach: »Der zufriedengestellte Acolus« kantate for soli, kor og orkester.

Koncerterne bliver ikke radiofonerede,.

den eneste vej til at høre dem er altså

at indmelde sig i foreningen.