Nyorganiseringen

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 07 - side 144-144

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

NYORGANISERINGEN

er et aktuelt Problem i vort Musikliv. Hidført dels ved Musikkens egen Udvikling, dels ved Teknikkens Omvæltninger. Nøje sammenhængende med Problemet: Radio contra »frit« Musikliv. Radioen har alle de gode Kort paa Haanden: Pengestyrke, stærk Organisation, billige Varer (nu endog tilgængelige under almindelig Koncertsalsform). Det frie Musikliv har alle de daarlige: Pengemangel, Splittelse, indbyrdes Konkurrence, Kontingentbyrder. Hvad er første Forudsætning for det frie Musiklivs fortsatte Bestaaen? Besparelse, Forenkling. Nedsættelse af Administrationsudgifter og Kontingenter. Brændpunktsamling af alt, hvad der ikke kulturnødvendigt bør holdes adskilt. En Forening, der tilsigter unge Tonekunstneres Udvikling og en Forening, der fremfører den nye Musik, repræsenterer ikke fortrinsvis Resultaterne, men Mulighederne. Hører derfor naturligt sammen, kræver deres eget Liv og en særlig Interesse. Kan ikke i første Omgang gøre sig Forhaabning om Delagtighed i de rundhaandede Tilskud, Radioen yder forskellige andre frit arbejdende Musikorganisationer. Har til Gengæld fuld Sikkerhed for selvstændig Bestaaen, hvis den store Umyndiggørelsens Time skulde slaa. Paakalder derfor i det hele Interesse hos alle, hvem vort musikalske Kulturlivs Fremtid og Udviklingsvilkaar ligger paa Sinde.

Jørgen Bentzon.