uden titel

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 07 - side 144-144

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli og
august undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket opsigelse finder sted.
Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssal11 koster kr. 1,00.
Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfgade 22, K.
Bladet udkommer normalt (len 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i
hver måned.

Redaktion: mag. art. GUN.VAR HEERUP (ansvarshavende), malmøgade 3-1, københavn ø. Telf. øbro 2568x. OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jespersen og Pios
ferlag), københavn K. Telf. central 9643.