uden titel

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 07 - side 144-144

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Ny Medlemmer kan optages i »Unge Tonekunstneres Selskab« eller i »Ny Musik«.

Som ',Medle MMer af U. T. S. kan kun optages Musikere og Musikstuderende. Medlemnierne har Adgang til alle foranm-)l~vnte Koncerter og gratis Abonnement paa »Dansk Musiktidsskrift«. Kontingentet er 15 Kr. aarlig, der opkræves i 3 Rater. Henvendelse om Optagelse sker til Selskabets Bestyrelse. Formand: Aksel Agerby, Larslejstræde 11, K, Byen 6400. Næstformand: Flemming ~NVeis, Ordrup 1812. Kasserer: Arne Brieghel-Mffiler, Amager 6396 x.

Gennem Musikhandlerne kan enhver optages i N. M. Medlemmerneaf denne Forening har for et Kontingent af 15 Kr., der opkræves i tre Rater, Adgang til alle forannævnte Koncerter samt gratis Abonnement paa »Dansk. Musiktidsskrift«. ønsker Medlemmerne ikke at abonnere. paa D. M. T. er Kontingentet 10 Kr., i hvilket Tilftælde ogsaa Adgangen til de under Serie B nævnte 4 Koncerter bortfalder.

Ny tiltrÆdende Medlemmer af U. T. S. og N. M., der kunde ønske, at erhverve de indtil September udkomne 6 Numre af »Dansk Musiktidsskrift« for dermed at komplettere den indeværende Aargang, kan faa disse Numre tilsendt for en samlet Pris af Kr. 4,50 (Bogladepris: Kr. 6,00) ved Henvendelse til Redaktøren, mag. art. Gunnar Heerup, Malmøgade 3, 4, ø. øbro 2568 x.