Unge Tonekunstneres Selskab

Af
| DMT Årgang 4 (1929) nr. 07 - side 138-138

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

UNGE TONEKUNSTNERES SELSKAB

FOR'MAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11, K. Tlf.: byen 6400.

KASSERER: Arne Brieghel-Milller, langebrogade 3, K. Tlf.: amager 6396x.

POSTKONTO: 3474, »unge tonekunstneres selskab«, langebrogade 3, K.

FORENINGSMEDDELELSER:

Der er af U. T. S.s bestyrelse sluttet følgende overenskomst med dansk musikhandlerforening:

§ 1 - Dansk musikhandlerforenings medlemmer indgår på at levere ordinære (aktive) medlemmer af danske musikeres landsforbund, dansk tonekunstnerforening, musikpædagogisk forenin, o-, unge tonekunstneres selskab, der ' odtgør at være udøvende og skabende musikere eller giver undervisning i erhvervsøjemed, musikalier med en rabat af 10 % på orkestermusikaller og 5 0/,10 på andre musikalier, der er forsynet med stempel I, II og III. Alle netto-artikler (stemplet Net.) samt dansemusik, operettemusik og revyviser indrømmes der ingen rabat på. Ovenstående rabat gives dog kun, når salg finder sted til medlemmernes personlige brug, således at videreoverdragelse ikke finder sted. Medlemmer, der underviser, skal dog have ret til at overlade elever musikalier, købt med rabat, men kun til den fulde udsalgspris.

§ 2. Rabat gives kun mod forevisning af et rabatkort med fotografi, som udstedes af dansk musikhandlerforening for 5 år ad gangen mod betaling, når vedkommende legitimerer sig som medlem af en af de nævnte organisationer. Kortene har kun gyldighed, så længe ,denne overenskomst varer, og deres udstedelse bekostes af de 4 organisationer.

- Rabatkort tilsendes på forlangende ved henvendelse til hr. Hother Bente, joakim larsensvej 8, 4 th, F, tlf. gothåb 3845 y, mod betaling af 25 øre, der eventuelt også kan indsendes i frimærker sammen med frankeret konvolut forsy-net med adresse.

Billetter til det kgl. teater fås ved på forestillingsdagen kl. 15 at ringe til gothåb 3845 y. Legitimationskort til det kgl. teater fås ved henvendelse til hr. Hother Bente, joakim larsensvej 8, 4 th, F. Hvis legitimationskortet ønskes tilsendt, må frankeret konvolut med adresse indsendes.

Ekstraordinære koncerter. De af vore medlemmer, der måtte ønske at komme til at optræde ved vore ekstraordinære koncerter i indeværende sæson, anmodes om at meddele dette til hr. Flemming Weis, jægersborg allé 30, charlottenlund, tlf. ordrup 1812.

Indvendig aften. U. T. S.s første indvendige aften finder sted mandag d. 7. oktober kl.20 hos hr.Arne Brieghel-MUller,-langebrogade 3. Fru Birgitte Brieghel,,Milller har ligesom tidligere år venligst lovet at arrangere fælles kaffebord, og prisen pr. deltager er 1 kr. Henvendelse om deltagelse sker ved at telefonere til amager 6396 x. De af medlemmerne, der måtte ønske at bidrage til aftenens musikalske underholdning, bedes ringe til hr. Flemming Weis, tlf. ordrup 1812. Fra sidste indvendige aften henligger som glemt hos hr. Brieghel-Milller et sort silkesjal, og en ørenring.

Det danske kunsts'tævne i forum. Medlemmer af U. T. S. vil for halv pris (kr. 5,00) kunne løse abonnementskort, der giver adgang til kunststævnet i forum fra 12.-27. oktober. Kortet kan fra 1. oktober mod forevisning af medlemskort løses på stævnets kontor, løngang-nstræde 20, 2, eller i dagene umiddelbart før stævnet i forum.

Bestgi elsen.