Indhold

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 01 - side 27-27

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

musikpædagogen

medlemsblad for Musikpædagogisk Forening 19- årgang 1964

Udgivet af bestyrelsen for Mp F

Redaktionsudvalg: Bellis Stedstrup, Harald Bjerg Emborg, Chr. Fr. Biilmann-Petersen og Henning Bro Rasmussen (ansvarshavende)

INDHOLD

Nr. l JANUAR (8 sider)

Indkaldelse til generalforsamling 23. februar i Odense

Inger Alsted: Jürgen Uhde i Odense

Udklip om musikpædagoger i skolen og om musikpædagogers uddannelse

Henstilling fra Fællesrådet for udøvende kunstnere

Nr. 2 FEBRUAR (4 sider)

Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. l, s. 37-40

Henning Bro Rasmussen: Vor tids musik og musikpædagogikken

Nye statsprøvede musikpædagoger i 1964

Elevkoncert i Tivoli til september

Lykønskninger til Alette Garde og Agneste Zacharias på 75 års-dagen

indholdsfortegnelse til 18. årgang 1963

Nr. 3 MARTS (4 sider.)

Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 2/3, s. 85-88

Mogens Heimann: Hvad har konservatorierne

gjort? Chr. Fr. Biilmann-Petersen: Bemærkninger til

Mogens Heimann Legater

Indbydelse til blokfløjtesommerkursus Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem: Chr. Fr.

Biilmann-Petersen

Nr. 4 APRIL (12 sider)

Indbydelse til klaverpædagogkursus i Århus med

Liselotte Selbiger

Agnete Zacharias: Interessant møde Henning Bro Rasmussen: Hvad var så meningen? Jörg Demás: Bach am Klavier Brev fra Mp F til Fællesrådet for udøvende

kunstnere

Johan Benizon: Spil selv? - ja selvfølgelig Hansgeorg Lenz: Spil! Agnete Zacharias: Anmeldelse af Forchhammer:

Taleøvelser Årsberetning for Mp F Referat af generalforsamlingen Bestillingsblanket til tryksager

Nr. 5 MAJ (2 sider)

Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 4, s. 151-152

Indbydelse til årsfest, elevkoncert, kursus med

Erik Werba og NMPU kongres Johan Benizon: Brev til Hansgeorg Lenz Viv'î-Ann og Niels Bundgaard: Demus-Bach

Nr. 6 SEPTEMBER (4 sider)

Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 5, s. 181-184

Indbydelse til Erik Werba-kursus

Indbydelser til diverse kurser i efterårsferien

Om Erik Werba

Nyudgave af danske romancer og sange

Kirsten Bruun: Blokfløjtesommerkursus

Vagn Hedemann: Mp Fs årsfest

Willy Christensen: Selbiger-kursus i Århus

Nr. 7 NOVEMBER (6 sider)

Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 6/7, s. 219-224

Indbydelse til Werba-kursus II og til medlemsmøde

Poul Jakobsen: Konservatoriernes Musikcentral Svend Aage Spange: Tivolikoncert H.V.: Elev-eftermiddag Inger Alsted: Indtryk fra 7. NMPU-kongres Bellis Stedstrup: Inge Riitzou f -erg: Astrid Thorson f Musikpædagogernes Tidsskriftslæsekreds 1965

Nr. 8 DECEMBER (6 sider)

Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 8, s. 259-264

Indbydelse til kursus med Hans Leygraf

NMPUs tidsskriftsabonnement

Erik Werba: Liedsangeren og hans partner

Birthe Jensen: Erik Werba i Mp F

Viggo F or ch hammer: Så er da Werba-dagene forbi

Merete Engel: Efterårskursus på Vallekilde

* Musikpædagogisk Forening

Kontor: kl. 9-13 (undtagen lørdag). Puggårdsgade 13, København V, telf. BYen 4021. Postgiro 26284.