Musikkalender

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 01 - side 19-20

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER

Ragnhild Toft 50 år

Musikpædagogen Ragnhild Toft fejrede den 30. januar sin 50-års fødselsdag og blev ved denne lejlighed varmt hyldet af sine mange elever og venner. Som medlem af Det unge Tonekunstnerselskabs bestyrelse har hun igennem mange år ydet en værdifuld indsats, som vi vil takke hende for - altid aktiv, altid positiv og fordomsfri. Da Ragnhild Toft trak sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet for at overlade pladsen til de yngre, fortsatte samme positive aktivitet i hende og hendes mand, revisor Frode Tofts hjem i St. Kongensgade, hvor hun gang på gang har været en strålende værtinde for komponister og musikere — inden- og udenlandske - som efter DUT koncerter her i hyggeligt samvær kunne drøfte musikalske og andre problemer.

Det unge Tonekunstnerselskab siger tak for godt venskab. p.b. v.

Lavard Friisholm.

Danmarks Radios komponistkonkurrence

Af de indsendte kompositioner er følgende antaget til uropførelse:

Cumulus

Dansk pastorale

Divertimento pastorale

For orkester

Forspil i en festlig anledning

Klodshans

Lille dansesuite

Mester Jakob

Nordisk sommerpastorale

Opus 40

Parametre

Pezzo concertante

To variationer: Nocturne og Aubade.

Danmarks Radio påtager sig udskrivning af materiale, som efter uropførelsen overdrages til komponisten. Værkerne vil blive indspillet henholdsvis af Landsdelsorkestrene i Århus, Ålborg, Odense, Randers og Sønderjyllands Symfoniorkester og af Radiosymfoniorkestret. Efter at de er præsenteret i en række udsendelser vil en af radioens musikafdeling udpeget dommerkomité tildele pri-

sen (kr. 5.000,-) til et af de deltagende værker, hvorefter ophavsmændenes navne vil blive bekendtgjort.

Dersom nogen af komponisterne til ovennævnte værker ønsker at gøre bemærkninger til dette arrangement, må dette omgående meddeles musikafdelingen, enten blot med angivelse af det pågældende værks titel og det mærke, hvorunder det er indleveret, eller om nødvendigt under eget navn, i hvilket tilfælde musikafdelingen vil bevare komponistens anonymitet overfor såvel dommerkomiteen som overfor offentligheden.

Partiturer, der ikke kommer til anvendelse, kan afhentes i Dansk Komponistforenings kontor efter 1. februar.

DUT er flyttet

Når dette nummer af DM udkommer har både DUT og DM fået et nyt domicil. Efter mange års trange kår på kvisten i Hamme-rensgade kan vi nu disponere over et helt hus, ganske vist et baghus, i Møntergade 6 A. Her fordeles virksomheden over fire etager med lavt til loftet men med mere alburum end vi nogen sinde har prøvet. Kontortiden bliver som tidligere kl. 10-12, dog ikke om lørdagen, og det urgamle telefonnummer er bevaret som endetal i det nye nummer:

15 0726

Norsk konkurrence for komponister

Musikselskabet HARMONIEN i Bergen indkalder til en international komponistkonkurrence i anledning af selskabets 200-års jubilæum den 8. oktober 1965. Der ønskes et rent orkesterværk for symfoniorkester af normal størrelse og med minimal spilletid af 12 minutter. Der stilles ingen betingelser om stilretning, form eller indhold, men værket skal bære undertitlen »Hommage à Edvard Grieg«. Værkerne skal være afsendt inden midnat d. 31. august 1965 og adresseret til musikselskabet HARMONIEN, Engen 15, Bergen, Norge, hvorfra alle yderligere oplysninger kan fås. Første præmie er på 20.000, anden præmie på 10.000 norske kroner.

Runde fødselsdage

(Februar, se DM nr. 8, 1964)

MARTS:

1. Violinistinden Ebba Høyrup, 85 år.

10. Komponisten Carl F. G ormsen, 75 år.

-. Solopaukisten Børge Riiz Andersen, 50 år.

13. Violinisten Villy Kær, 50 år

20. Koncertsangerinden Ebba Hertz, 60 år.

- . Kammersanger Lauritz Melchior, 75 år.

23. Kgl. kammersanger Niels Hansen, 85 år.

24. Komponisten Knud Vad Thomsen, 60 år. 31. Komponisten Knud Harder, 80 år.

Dødsfald

Organist Ebba T es eb, 27/11, 90 år. Visekomponisten, læge Jens Chr. Hostrup, 3/12,

68 år.

Pianisten Svend Holst, 4/12, 64 år. Fhv. koncertmester Hans Chr. Jensen (anm. 12/12). Organist Anker Nielsen (medd. 14/12). Musikdirektør Poul W. E. Poulsen (medd. 16/12). Operainstruktør Johannes Fonss, 16/12, 79 år. Kapelmester Aug. Gustav Claudi (anm, 19/12). Koncertsangerinden Inger Sto ckmarr Hermann, 24/12. Koncertsangerinden Gudrun Saxtorpb (medd. 29/12). Komponisten, nodearkivar Aage J er s holt, 24/12,

68 år.

Klarinettisten Paul Sabinsky, 26/12. Musikdirektør Mathilde Saul (medd. 3012), 58 år. Sangpædagogen Dagmar Hagen (anm. 30/12) Direktør Herman Gellin, 3/1, 68 år. Musiklærer ved Tivoligarden P. P. Tschentscber,

7/1, 73 år.

Kabaretsangerinden Kay Whitt, 10/1. Cellisten Thomas Poulsen, 10/1. Musiklærerinde Lydia. Bohn (anm. 25/1)

Legatansøgninger

FEBRUAR:

Inden 28/2: P ernte Maj-Ponden til unge danskes studieophold i Sverige. (Øverste aldersgrænse 35 år). Styrelsen for Femte Maj-Fonden, c/o Kgl. Dansk Generalkonsulat, Göteborg. Nærmere oplysninger hos Foreningen Norden, Malmøgade 3, Kbh. Ø.

(Februar, se iøvrigt DM nr. 8, december 1964)

MARTS:

Inden 8/3: Det danske Institut i Rom. Ophold i 2. halvår 1965. Undervisningsministeriet, Frederiks-holms Kanal 21, Kbh. K.

Inden 15/3: C. W. Strandes legatfond (ikke for enkeltpersoner). Lrs. Kühn, GI. Torv 6, Kbh. K.

- : Dansk-Islandsk Forhundsfond (for islandske musikstuderende). Christiansgade 12, Kbh. K. (Skema).

-: Den kulturelle fond (ikke enkeltpersoner). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

- : Montebello-F ondet (for mindrebemidlede, syge skuespillere, operasangere og dansere). Skibsreder Hans Svenningsen, Grønningen 15, Kbh. K.

— : Undervisningsministeriets jorårsunderstottelser.

Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal

21, Kbh. K. Inden 19/3: Unge mands og kvinders uddannelses-

hjeelp. Lrs. Johanne Hansen, Nicolaj Plads 263,

Kbh. K.

Inden 31/3: Marie lllums legat (for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

- : Det Munthe-Brun'ske legat (for blæsere i Det kgl. Kapel). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.