DUT generalforsamling

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 02 - side 49-52

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DUT GENERALFORSAMLING

Mandag den 28. september 1964

Formandens beretning om 1963—64

Det unge Tonekunstnerselskabs virksomhed har i sæsonen 1963/64 omfattet følgende arrangementer:

I fortsættelse af foregående sæsoners »Musik blandt Malerier« på Statens Museum for Kunst var sæsonens serie »International ny musik« planlagt og gennemført af Statens Museum og DUT i fællesskab.

Seriens formål har været at fortsætte tidligere års præsentation af den nyeste musik af unge komponister fra forskellige lande under medvirken af danske og udenlandske kunstnere.

Seriens 3 koncerter omfattede:

10/11-63. Nordisk gæstespil. Finsk Musik 1963. Salmenhaara: Composizione 3 (uropf.). Johansson: 3 elektroniska Etyder. Heininen: Musique d'été pour quatre, sats I (uropf.). Kurenniemi: On-off (elektronisk). Jyrkiäinen: For four. Kuusisto: Ritmo acústico II (elektronisk). Rydman: Sonata IV.

Medv.: Leena Siukonen, Matti Voutilainen, Arto Juusela og Seppo Asikainen.

24/11-63. J uropførelser. — Erik Jørgensen: Kvintet for 2 klaverer, 2 slagtøjsgrupper. Maurice Wed-dington: Kvintet for fløjte, obo, ten.sax, violin og violoncel. Johs. Hansen: Bagateller for violin, klaver og xylofon. Erik Norby: Variationer for klaver. — Svend Nielsen: Polyptoton for fløjte, clarinet, violin, violoncel og slagtøj.

Medv.: Nancy Hill, Ib Hermann, Preben Fahnøe, Eyvind Rafn, Mogens Winkel Holm, Aage Voss, Torben Petersen, Erik Jørgensen, Bent Lylloff og Suzanne Ibstrup. Dirigent: John Garvey.

1/12-63. Nordisk gæstespil. Svensk musik 1963. Hambraeus: Transit II. Bodin: Semikolon, Dag Knut-son in memoriam. Mellnäs: Tombola. Bark: Perse-foni. Welin: Esservecchia. Johnson: Semikolon. Råbe: Souvenirs.

Medv.: Helen Leanderson, Leo Nilson, Kjell Nor-lén, Ib Lanzky-Otto og Folke Råbe.

Kunstakademiet, Charlottenborg.

I samarbejde med Kunstakademiets elevråd fandt 3 koncerter sted på Charlottenborg.

3/10-63. Værker af Michael von Biel: Book for

three. For two pianos III. Pieces with violin. Quartet II.

Medv.: Komponisten, Nancy Hill, John Damgård Madsen, Eric Andersen, Lars Davidsen, Hans Nielsen og Bjarne Boie Rasmussen.

27/10-63 opførte Karl-Erik Welin, Stockholm, værker af: Freed: Composition 8. Castiglioni: Inizio di movimento. Englert: Diktat für Karl-Erik Welin. Bodin: Calendar-music for Karl-Erik Welin. Boeh-mer: Potential Dekomposition für Klavier. Werle: Concerto for Karl-Erik Welin and some instruments. Busotti: Pièce for David Tudor nr. 3. Brecht: Incidental music. Young: Pièce 6.

17/2-64. Værker af Pierre Boulez: Structures I for 2 klaverer. Le Marteau sans maître.

Medv.: Elisabeth Klein, Hans Meyer Petersen, »Prisma«: Jolanda Rodio, Eyvind Rafn, Flemming Christensen, Ingolf Olsen, Hans Fulling, Bent Lylloff, Suzanne Ibstrup. Dirigent: Tamas Veto.

Lou i si ana Museet.

15/11-63. Under ledelse af Francis Travis opførtes: Schönberg: Serenade op. 24. Plaetner: Nocturne. Berio: Differences.

Medv.: Tage Scharf f, Bent Neuchs Sørensen, Georg Reisinger, Holger Valbjørn, Jørgen Friisholm, Hildegard Knoblau, Kurt Jensen, Jytte Gorki Schmidt, H. C. Andersen og Poul Birkelund.

Ihorvaldsens Museum.

3/12-63. Atter i år har vi kunnet byde vore medlemmer på en dansk opera-uropførelse. — Vagn Holmboe: »Kniven«.

Medv.: Studenteroperaen. Dekoration: Aage Brandt-Henriksen. Instruktion: Lennart Toft, medlemmer af studentermusikforeningen. Dirigent: Poul Jørgensen.

Poul Birkelund indledte begge aftener med Vagn Holmboe: Solosonate for fløjte.

Den Hirschsprungske Samling.

I anledning af Eivin Andersens 50-års fødselsdag fejredes han af venner i samarbejde med DUT med en kompositionsaften, hvor følgende værker kom til opførelse:

24/2-64. Strygetrio nr. 2. Sonate for bratsch og klaver. Sats af strygekvartet (1957). Kvartet i en sats.

Medv.: Holger Valbjørn, Erik Lind Hansen, Jørgen Friisholm, Boris Linderud, Tage Scharff, Jørgen Fischer Larsen, Poul Tofte-Hansen og Leo Lipschitz.

Ny Carlsberg Glyptotek.

10/3-64. Ved et samarbejde med Collegium Musicum uropførtes Pelle Gudmundsen-Holmgreens Collegium Musicum koncert og Ib Nørholm: Serenade til Cincinnatus. Desuden opførtes Jørgen Bentzon: Symfonisk trio op. 18 og Finn Savery: Form 63.

Medv.: Eyvind Sand Kjeldsen, Jørgen Friisholm, Finn Savery, Niels Henning Ørsted Petersen og Alex Riel samt Collegium Musicums kammerorkester. Dirigent Lavard Friisholm.

Det kgl. danske Aiusikkonservatoriiim.

7/4-64. Medlemsmøde: Diskussion på grundlag af Fluxus-arrangementer, instrumentalteater m.m. inden for DUT's rammer. Ordstyrer: Jan Maegaard.

Ung Nordisk Musikfesf 1964. — I år fandt de nordiske musikkonservatoriers musikfest sted i København og gennem et samarbejde med musikonser-vatoriets elevforening havde vore medlemmer lejlighed til ved 4 koncerter, at høre værker af Rørmark, In-gebretsen, Lykkebo, Gabold, Isaksson, Svend Nielsen, Erik Norby, Thomas Koppel, Lindh, Lingama, Ryd-man, Strømholm, Grandert, Ahlberg, Abildgaard, Salmenhaara, Jyrkiäinen, Jens Wilh. Pedersen og Bark.

Koncerterne fandt sted i tiden fra 5/2-8/2—64.

Medv.: Radiosymfoniorkestret, UNM-koret under ledelse af Tamas Veto, Jørgen Berg og Torben Petersen samt elever fra de respektive konservatorier.

L S. C. M. 38. Verdensmusikjest, fra 28. maj til 3. juni 1964.

28/5-64. Radiobusets koncertsal.

Hindemith: Koncertmusik for blæsere op. 41. Medv.: Københavns Harmoniorkester under ledelse af Ib Eriksson. Baird: Muzyka epifaniszna. Tauri-ello: Ricercari 1-6. Fellegara: Mutazioni. Per Nørgård: Fragment VI.

Medv.: Radiosymfoniorkestret. Dirigent Francis Travis.

Ny Carlsberg Glyptotek.

29/5-64. Zeljenka: Quintet. Schärfer: Four pieces for string trio. Henze: Being Beauteous efter Rimbaud. Gunnar Berg: Pour violon et piano. Kagel: Sonant. Jan Bark/Folke Rabe: Bolos.

Medv.: Rudolf Macudzinski, Milan Kostohryz, M. Antonin Novák, Josef Podjukl og Jaroslav Chovanec. - Stanislaw Kawalla, Artur Paciorkiewicz og Janina Chylá. - Ingeborg Hallstein, Siegfried Palm, Helmut Küfer, Klaus Storck, Peter Gollwitzer og Helga Storck. Dirigent Hans Werner Henze. - Niels Nielsen og Beatrice Berg. — Kölner Ensemble für Neue Musik. - Jan Bark, Folke Rabe, Jörgen Jo-hansson og Runo Ericksson.

Louisiana Museet.

30/5-64. Dansk Kammermusik, særarrangement. Rovsing Olsen: Passacaglia op. 45. Nørholm: Cantata op. 42. Gudmundsen-Holmgreen: In Terra Pax.

Medv.: Kjeld Mardahl, Jørgen Fischer Larsen, Jørgen Friisholm og Friedrich Gürtler. - Niels Nielsen. — Gurli Plesner. Dirigent Peter Ernst Lassen.

Tivolis koncertsal.

1/6-64. Becker: Diaglyphen. Füssl: Concerto Rapsodico. Fukushima: Hi-Kyo. Arrigo: Tre occa-sioni. Várese: Offrandes. Gorecki: Genesis II.

Medv.: Helle Halding, M. Noguchi, Tivolis koncertsals orkester. Dirigent Eifred Eckart-Hansen. Karen Heerup, Birgit Bastian og Collegium Musicums kammerorkester. Dirigent Lavard Friisholm.

Ny C ar Is b er g Glyptotek.

2/6-64. Donatoni: Movimento. Schönbach: Lyric Songs II. Kurtag: String Quartet. Sadai: Impressions d'un Choral. Birtwistle: The World is Discovered.

Medv.: Carla Henius, Bernhard Kontarsky og Eckart Seilheim. - Weiner-Quartetten. — Friedrich Gürtler. - Dirigent Ole Schmidt.

Radiohusets Koncertsal.

3/6-64. Raxach: Metamorphose II. Eloy: Equivalences. Messiaen: Sept Haï-Kaï. Szalonek: Confessions. Bergman: Fåglarna. Lidholm: Nausikaa ensam. Medv.: Radiosymfoniorkesteret og radiokoret. -Dirigenter Francis Travis og Tamas Veto. Slagtøjs-gruppe fra Strasbourg. - Yvonne Loriod. - Wojciech Siemion. - Jan Arnholz, Poul Leerhøj og Niels Henrik Nielsen. — Karin Langebo.

I forbindelse med den for vore udenlandske gæster arrangerede udflugt i Nordsjælland fandt der lørdag den 30. maj kl. 16 en koncert sted i Set. Mariæ kirke i Helsingør. De medvirkende her var Schola Gregoriana under ledelse af Lewkovitch. Til opførelse kom Dufay: fire hymner. Anonym: Mozarabisk responsorium. Perotin: Alleluja. Lewkovitch: II can-tico delle Créature per otto Cantori, (1963).

Søndag den 31. maj indbød Danmarks Radio vore udenlandske gæster til en afspilning af TV-program med ny musik. Blandt andet Kagel: Sur scene og Borup-Jørgensen: Mobiler.

DUT's censurudvalg har i sæsonen 1963/64 bestået af Per Nørgård, Finn Savery og Tarnas Veto.

Et statistisk resumé af koncerter og arrangementer i sæsonen 1963/64 viser en repræsentation af ny og nyere dansk musik ved 16 komponister med 22 værker, heraf 11 uropførelser. 54 udenlandske komponister fordeler sig med 58 værker, heraf 3 uropførelser og 51 førsteopførelser i Danmark.

LS.CM.

Vi har atter i år den glæde at 2 af de 6 værker, som DUT som dansk sektion af ISCM havde indsendt til bedømmelse af den internationale jury blev an-tagne til opførelse. Per Nørgård: Fragment VI og Gunnar Berg: Pour violon et piano. Mogens Andersen deltog som delegeret ved festivalens møder her i København.

DUT har som sædvanligt ved formanden været repræsenteret i musikrådet.

Det kgl. Teater har som hidtil stillet billetter til rådighed for vore medlemmer til opera- og balletforestillingerne, hvortil der ikke har været udsolgt.

Sidste sæson var medlemsantallet i DUT 603. I sæsonen 1963/64 har medlemsantallet været 602.

Dansk Musiktidsskrift er i den forløbne sæson udkommet med 8 numre, hvoraf de to er udsendt under titlen Nordisk Musikkultur med Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponistforening og Musikpædagogisk Forening som medudgivende organisationer, dog således at DUT har det fulde økonomiske ansvar for tidsskriftets drift. Det er med januar gået ind i sin 39. årgang.

Som omtalt i DM's september-nummer måtte vi efter udgivelsen af det store ISCM-nummer i maj i år tage afsked med Gregers Dirckinck-Holmfeld, som i 2 år har været bladets ansvarshavende redaktør. Det var en stor glæde for mig, at det for 2 år siden lykkedes mig at overtale Gregers Dirckinck-Holmfeld til at påtage sig det krævende redaktørarbejde, og det er med største beklagelse, jeg har modtaget hans meddelelse om afsked. Talentfuld, modig, dynamisk, kompromisløs er nogle af de egenskaber som har dannet grundlaget for Dirckinck-Holmfelds indsats for Dansk Musiktidsskrift. Lige på og hårdt har han skabt 15 levende og aktuelle numre af tidsskriftet. Der skal lyde varm tak for denne indsats.

Ved et møde mellem DUT og de medudgivende organisationer har man anmodet Sigurd Berg om at

være ansvarshavende redaktør indtil februar 1965, hvor cand. mag. Jens Brincker vil overtage posten som ansvarshavende redaktor og med Sigurd Berg som medredaktør.

Tak til Sigurd Berg for altid værdifuld hjælp og støtte.

Vi takker Ministeriet for kulturelle anliggender for tilskud på kr. 3.000 til tidsskriftets drift. Der skal også ved denne lejlighed lyde tak til Undervisningsministeriet og Den kulturelle Fonds bestyrelse for de ydede tilskud til selskabets drift. Tak til Koda for de fordelagtige vilkår, der bydes os ved arrangementer af koncerter. Tak til Det kgl. Teater for vore medlemmers adgang til fribilletter, til Danmarks Radio for adgang til torsdagskoncerternes generalprøver, til radioens musikafdeling og til musikchef Vagn Kappel for hjælp og imødekommenhed.

Tak til Musikpædagogisk Forening, Musik og Ungdom og Gymnamusa. Tak til vor fortræffelige revisor H. C. Steen Hansen, og endelig en varm tak til vore kunstnere, som så fremragende har ydet en indsats for vor tids musik og tak til alle, som på forskellig vis har ydet en indsats ved vore arrangementer. Til Statens Museum for Kunst, direktør Rubow og inspektør Erik Fischer, til Thorvaldsens Museum, direktør Dyveke Helsted, til Louisiana Museet, direktør Knud W. Jensen, Den Hirsch-sprungske Samling, direktør Eigil Brunniche, Det italienske Kulturinstitut, lektor Giovanni Marera, firmaet Hornung og Møller og endelig Kunstakademiets elevråd.

I.S.CM.-festivalen er for så vidt endnu ikke afsluttet, idet regnskabet ifølge sagens natur ikke kan være færdigt. Men det ser ud som om vor økonomiske beregning stemmer, og at vi vil kunne komme ud af dette uhyre krævende arrangement med værdighed. Det endelige regnskab vil blive forelagt ved næste ordinære generalforsamling. Vi vil dog ikke undlade allerede nu, at bringe en tak til de mange, som har stået os bi i dette arbejde. Først og fremmest en tak til Hans Majestæt Kong Frederik IX, festivalens protektor, tak til vort ærespræsidium, tak til Ministeriet for kulturelle anliggender for kr. 25.000, tak til Sonning Fonden for kr. 25.000, til Carlsbergs Mindelegat for kr. 10.000, til Københavns kommunes kulturfond for kr. 10.000, til Den Raben-Levetzau-ske Fond for kr. 2.000 og til Zeuthens Mindelegat for kr. 2.000.

Det var en stor glæde for os, at Ole Schwalbe sammen med I. Chr. Sørensen skabte festivalens smukke plakat. Der skal bringes en tak til Danmarks Radio, til direktionen for Tivoli, Ny Carlsberg Glyptotekets bestyrelse, Set. Mariæ Kirkes menighedsråd, Louisiana Museet og Komponistforeningens bestyrelse. En særlig tak til Lone og Hanne Wilhelm Hansen for fortræffelig hjælp og for den festlige afslutnings-reception på musikdagene. En særlig tak bringer vi festivalbureauets sekretær Birgit Giede-kier og hendes medhjælp Inge Fog, som på både effektiv og charmerende måde varetog festivalbureauets mangesidede forpligtelser.

Til slut vil jeg for egen regning nævne, at det havde været mit håb at kunne slutte som formand med denne sæsons udgang. Når jeg bliver ved endnu en sæson, er det fordi bestyrelsen har bedt mig blive min tid ud (jeg er efter vore love valgt til 1965), og fordi en række vigtige forhandlinger forestår med både Kulturministeriet og Københavns kommune. Vi har for nogen tid siden udarbejdet udførlige og motiverede ansøgninger for en gennemgribende udbygning af D U T s arbejde og økonomi. Vi har mærket forståelse for vore tanker og ønsker, og med disse forhandlinger for øje, har jeg bøjet mig for bestyrelsen, men under alle omstændigheder må det være slut fra næste sæson.

Vore love er i realiteten således, at vore medlemmer ikke behøver at vide noget som helst om, at de skal have en ny formand, før 14 dage før generalforsamlingen, et tidspunkt hvor de ikke har mulighed for at foreslå andre emner til posten, derfor dette til efterretning.

Vi har iøvrigt en glædelig nyhed at berette, idet vi den 1. februar vil kunne forlade vort alt, alt for trange kontor i Hammerensgade, og leje et hus dvs. havehuset, i almindelig tale baggården af en ejendom i Møntergade. Her vil vi få betydelig mere plads, 4 små etager, og vi vil glæde os til på rette tid at invitere vore medlemmer til reception i det nye hus.

TILLÆG

I forbindelse med generalforsamlingen i DUT 30. september 1963 anmodede Johan Bentzon formanden om at foranledige et møde afholdt med de med-udgivende foreninger med det formål, at søge opnået enighed om en ændring af tidsskriftets linie, således at dette gøres mere attraktivt såvel for de udgivende foreninger som for et større publikum.

Ved et møde afholdt mellem formændene for DUT, Musikpædagogisk Forening og Dansk Kompo-nistforening drøftedes dette forslag, og man enedes om at bringe følgende erklæring til Johan Bentzon på den kommende generalforsamling: »Ved det afholdte møde erklærede repræsentanterne, at man ikke ønskede den linie, der hidtil har været ført i DM ændret.«

Da formanden for Dansk Tonekunstnerforening, Axel Kjerulf var syg, sendtes denne udtalelse til udtalelse hos Lrs. Heering.

Årgang 40/1965, nr. 02