Indhold

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 02 - side 43-43

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Dansk Musiktidsskrift

39. ÅRGANG

REDAKTION

Sigurd Berg

Gregers Dirckinck-Holmfeld

Mogens Winkel Holm Herbert Rosenberg Ulrich Teuber

Wilhelm Hansen Musikforlag

København 1964

MUSIKKALENDER . 25, 71, I4l, 167, 209, 258 MUSIKPÆDAGOGEN. - Medlemsblad for

Musikpædagogisk Forening, 19. arg. 1964.

Redaktør: Henning Bro Rasmussen ... 37,

85, 151, 181, 219, 259 ROBERT NAUR: Litteratur ..................... 76

— : Gunnar Berg - trodskunstneren ............ 99

NIELS KARL NIELSEN: Litteratur ............ 248

POUL NIELSEN: Litteratur .................. 80, 138

- : Musikalier ....................................... 134

SVEND NIELSEN: Musikalier .................. 132

TAGE NIELSEN: Nyt fra Det jydske Musikkonservatorium ..................... 71, 143, 209

— : Musikalier ....................................... 133

NORDISK PÆDAGOGKONGRES I STOCKHOLM ............................................ 25

NORDISKE MUSIKDAGE I HELSINGFORS 167

HELMER NØRGAARD: Musikalier ............ 136

PER NØRGÅRD: Musikalier ..................... 81

CHARLEY OLSEN: Orgel og orgelmusik i

Danmark ......................................... 239

POUL ROVSING OLSEN: Grammofon ...... 253

JENS W. PEDERSEN: Fragment af en samtale

(med Per Nørgård) ........................... 97

- : Nyt fra Musikkonservatoriet i København

143, 168 THOMAS VIGGO PEDERSEN: Litteratur ... 179

JØRGEN PLAETNER: Litteratur ............... 139

PRESSERØSTER (ved ISCM-festen) ............ 156

HENNING BRO RASMUSSEN: Musikalier ... 249

(se iøvrigt MUSIKPÆDACOGEN) KNUDÅGE RIISAGER: Hvad har konservatorierne gjort? .................................... 18

LIZZIE RODE: Set fra en dansers side ......... 202

HERBERT ROSENBERG: Paul Hindemith,

teoretikeren ...................................... 2

- : Post festum [ISCM-festen] .................. 154

- : Grammofon ...................................... 177

Grammofon

BRITTEN: War Requiem ........................ 174

(se også s. 212)

BRUCKNER: Symfoni nr. 5 ..................... 177

CANTATA. Kirkemusikalske pladeserier ...... 255

DEBUSSY: Proses Lyriques ....................... 176

THE DEMONSTRATION COLLECTION

(Musik-etnologi) ................................ 253

FAURÊ: Requiem .................................... 253

GADE: Strygekvartet nr. l ........................ 33

HOLMBOE: Strygekvartetter nr. l og 4 ......... 176

Litteratur

BACKWITH & KASEMETS: The Modern

Composer and His World .................. 81.

BRINGÉUS: Klockringningsseden i Sverige ... 247 COBBETT: Cyclopedic Survery of Chamber

Music ............................................. 136

CRASS: Die Thomaner.............................. 179

DANSK KIRKESANGS ÅRSSKRIFT .......... 80

COLLINS: Violin Teaching in Class .......... 35

FOKINE: Memoirs ................................. 218

RUNDE FØDSELSDAGE ...... 26, 76, 144,

172, 212, 258

FINN SAVERY: Musikalier ..................... 136

OLE SCHMIDT: Tropismer - en koreofoni (om Eske og Mogens Winkel Holms nye ballet .............................................. 65

- : Set fra en balletdirigents side ............... 201

ULRICH TEUBER: Hvorfor kirkemusik? ...... 225

- : Litteratur ................................. 245, 247

LEIF THYBO: Litteratur ........................ 77

- : Honest to God ................................. 243

UDENLANDSKE TIDSSKRIFTER ... 29, 74,

173, 215

UDLANDET ........................ 29, 73, 173, 213

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB 91, 208 FINN VIDERØ: Om gregoriansk sang på

dansk ............................................. 229

ALEX WALDORFF: Udlandet ... 29, 73, 173, 213

- : Udenlandske tidsskrifter ...... 29, 74, 173, 215

KAMMA WEDIN: Nyt fra Københavns Universitets musikvidenskabelige Institut . 25,

142, 167, 209

FLEMMING WEIS: I.S.CM. og D.U.T....... 91

OLE WILLUMSEN: Svar på Herman D. Koppels indlæg s. 27 .............................. 28

- : Et års balletforestillinger ..................... 190

JOHN WINTHER: Nyt fra Det kgl. Teaters

opera .............................................. 142

TARDEUSZ A. ZIELINSKI: Nutidig musik i

Polen .............................................. 119

ØSTTYSK MUSIK. Dansk pressedebat efter

DM's marts/april nummer .................. 148

(Citater fra artikler af Poul Nielsen, Jürgen Balzer, Jan Maegaarä og Walter ""Zacharias}

ÅRHUS UNIVERSITETS MUSIKVIDENSKABELIGE INSTITUT ......... 26, 168, 211

MOZART: Missa Brevis i C-dur ............... 254

PALESTRINA: Missa Papae Marcelu ......... 254

STRAVINSKIJ: Le baiser de la Fée ............ 32

WEBERN: Complete Works for Voice and

Piano .............................................. 176

ØSTTYSKE PLADER .............................. 47

(Værker af Hanns Eisler, Paul Dessau, Rudolf Wagn er-Regen y, Max Butting, Johann cilensek, Ottmar Gersîer)

GELINEAU: Chant et musique dans le culte

chrétien ........................................... 245

GOLEA: De sidste tyve års musik ............... 36

HJORTH: Danish Violins ........................ 79

HORTON: Scandinavian Music .................. 140

JAHRBUCH DER MUSIKWISSENSCHAFT . 178 JENNY: Geschichte des deutsch-schweizerischen evangelischen Gesangbuch in 16. Jahrhundert ................................................ 247

KIRCHMEYER: Liturgie am Scheidewege ...... 245

KNEPLER: Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts .............................................. 51

LANG: Problems of Modern Music ............ 81

MAEGAARD: Musikalsk modernisme ......... 125

MUSIQUE SACRÉE ET LANGUES MODERNES .............................................. 245

MÜLLER: Der Kantor ............................ 245

NESTJEW: Prokofjev .............................. 76

NORDBERGER: Violinen och dess värld ...... 78

Musikalier (og musikværker)

ARRIGO: Tre occasioni ..................... 133, 156

BECKER: Diaglyphen .............................. 134

BEETHOVEN: Missa Solemnis .................. 84

N. V. BENTZON: Strygekvartet nr. 6 ......... 82

BERGMAN: Fåglarna .............................. 158

BIRTWISTLE: The World is discovered. 132, 157 BORUP-JØRGENSEN: Musik f. slagtøj og

bratsch ........................................... 82

- : Cantata ........................................... 158

BRECHT-DESSAU: Lieder und Gesänge ...... 81

DONATONI: Movimento ........................ 157

FOLKEHØJSKOLENS SANGBOG ............ 249

FUKUSHIMA: Hi-Kyo ........................... 156

FÜSSL: Concerto rapsodico ........................ 132

GUDMUNDSEN-HOLMGREEN: In terra pax 159 WINKEL HOLM: Tropismer ..................... 65

PAHLEN: Musik fór de unge ..................... 34

BRO RASMUSSEN: Musikkundskab ............ 34

PERLE: Serial Composition ........................ 137

STEIN: Form and Performance .................. 77

STOCKHOLMSTUDION FOR ELEKTRONISK MUSIK. Rapport for 1962 ......... 139

WALLMÜLLER: Oper, Alltag und Glanz ...... 76

WÖRNER: Stockhausen ........................... 138

YOUNG: The Choral Tradition ................ 247

ÅRBOG FOR MUSIKFORSKNING ............ 178

HOLMBOE: Quartetto medico .................. 82

- : Requiem for Nietzsche ........................ 207

JAPANSK MUSIK ................................. 167

KOPPEL: Concertino f. strygeorkester ......... 82

— : Capriccio pour flûte et piano ............... 82

KURTAG: Strygekvartet ........................... 157

LEWKOVITCH: II cántico delle créature ... 82

P. NØRGÅRD: Skitser f. klaver ................ 82

NØRHOLM: Direction: inconnue ............... 158

ROVSING OLSEN: Passacaglia .................. 159

ROIKER: Koncert f. xylofon ..................... 82

SCHÖNBERG: Lyrische Gesänge ......... 136, 156

SZALONEK: Geständnisse .................. 136, 158

THYBO: Markus-passion .......................... 145

WEIS: Concertino f. orgel ........................ 82

Årgang 40/1965, nr. 02