Musikkalender

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 02 - side 47-48

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIKKALENDER

Jens Wilhelm Pedersen

Rapport fra U.N.M.-festen i Osla

Med Norske Musikstuderendes Forening som værter løb Ung Nordisk Musikfest af stabelen i ugen den 2. til 8. februar.

Foruden tre kammerkoncerter på Munch-museet, en kombineret opera- og musikteateraften på det Norske Teater og en orkesterkoncert med Filharmonisk Selskabs Orkester dirigeret af Sverre Bruland, omfattede arrangementet fire gæsteforelæsninger (Arne Nordheim, Norge; Göran Fant, Sverige; Kaj Chydenius, Finland; og Jens Wilhelm Pedersen, Danmark), sightseeing og kanetur.

Karakteristisk for musikfesten i år var, at man fornam en tydelig forskel mellem hvert lands komponisters stillingtagen til de aktuelle problemer. Således var det for Norges vedkommende klart, ät de på musikfesten repræsenterede komponister åbenbart slet ikke er klar over, at der eksisterer en verden uden for Verona, ligesom man må undre sig over, at det årlige møde med andre skandinaviske landes repræsentanter tilsyneladende går hen over hovedet på dem. Luk op j or lyttemekamsmen, Norge!!

I Finland er slagordet for tiden, at »musik skal være polemisk«, hvilket kom klart til udtryk i Otto Donners symfoni, der indeholdt ca. 26 citater fra andre komponister. Mens dette værk forekom mig kedeligt, fandt jeg i Kari Ry dm an s strygekvartet 2, 3 & 4 en frodighed, som virkede overbevisende.

Svenskerne har i de sidste år haft en slags førerstilling inden for nordisk musikliv, og også i år tegnede de sig for nogle af de mest interessante værker. Det var især den unge L'son Lmdh, der overraskede med sin Nocturne III, men også Jonny Granden viste med sit orkesterværk T 86, at der er en ny generation på vej i Sverige. Til sidst skal nævnes ""Folke Råb e s »Rondes for kör« som et af musikfestens bedste og mest spændende værker.

Da de fleste danske værker enten er blevet opført herhjemme eller vil blive det i nær-

meste fremtid på en studiekredskoncert på Konservatoriet, vil jeg ikke komme nærmere ind på disse. Dog skal nævnes, at Erik Norbys variationer for orkester absolut var orkesterkoncertens mest vellykkede værk.

Indtrykket af U.N.M. 65 var blandet, men midt i forvirringen synes én ting fuldstændig klart: Det unge nordiske musikliv er ikke blot på vej - det er der og eksisterer som en realitet, der ikke er til at komme uden om.

Uafhentede jubilæumsværker

Danmarks Radio's konkurrence i anledning af Dansk Komponist-Forenings 50 års jubilæum 5. december 1963:

Nedennævnte værker er returneret fra Danmarks Radio til Dansk Komponist-Forening, hvor de kan afhentes hverdage mellem kl. 9 og 13 (lørdag lukket), Kronprinsessegade 26, sidehuset.

AFSRINMOR EDDERKOPPEN

Pseudonym: 7 INTERMEZZO i F-dur BALDER

Runde fødselsdage

(Marts, se DM nr. 1)

APRIL

5. Organist Olav S e galt, 60 år 9. Kgl. kammersanger Poul Wzede?nann, 75 år

10. Pianisten Julius Jacobsen, 50 år

11. Komponisten Walther Schröder, 70 år 18. Kapelmester Kay Kilián, 60 år

21. Professor Torben Krogh, 70 år

Dødsfald

Pianistinden Birgitte Elisabeth Quist (anm. 29/1) Musiklærerinde B. Christance Andersen (anm. 3/2) Pianisten Svend Aage Seitzberg, 2/2, 57 år Pianistinden Poldi Seier Petersen, 3/2, 86 år Komponisten Viggo Brodersen, 7/2, 85 år Koncertsangerinden Minna Jacobsen (anm. 16/2) Organist Carl Kampmann Arnild, 21/2, 79 år Komponisten, kapelmester Walter Bødker, 26/2, 54 år

Legatansøgninger

(Marts, se DM, nr. 1)

APRIL:

Inden 15/4: Musikpædagogisk forenings elev-legat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ubemidlede musikelever. — Ansøgningsskema fås ved skriftlig henvendelse til Musikpædagogisk Forenings kontor, Puggårdsgade 13, Kbh. V.

— : Musikpædagogisk Forenings medlemslegat, stiflet af Valdemar Esbensen til fordel for celare eller syge medlemmer. — Medlemmer, der ønsker at komme i betragtning ved uddelingen af dette legat, må skrive en motiveret ansøgning (trykte blanketter forefindes ikke) til Musikpædagogisk Forenings bestyrelse, kontoret, Puggårdsgade 13, Kbh. V.

- : Gudda Behrends legat. Renterne benyttes til understøttelse af trængende ældre enker efter musikere, der ved deres død var aktive medlemmer af Mp F. Musikpædagogisk Forening, Puggårdsgade 13, Kbh. V.

Inden 15/4: Emma Bcerentzens legat. 1rs. Carlo Larsen, Amaliegade 4, Kbh. (Skema).

- : Musikpædagog Augusta Jürgensens mindelegat (for døtre af legatstifterens kusiner og fætre, samt ældre eller svageige kvindelige medlemmer af Mp F). Musikpædagogisk Forenings kontor, Puggårdsgade 13, Kbh. V. (Skema).

- : G lask an dl er Johan Franz Ronges fond. Lrs. K. S. Oppenhejm, Rådhuspladsen 59, Kbh. V. (Skema).

Inden 30/4: Dansk Solist-Forbunds legatfond (for trængende medlemmer). Grundtvigsv. 34, Kbh. V.

- : Johan Hannover-Cohns mindelegat (for medlemmer af Dansk Solist-Forbund). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

- : Egmond Frederik Lind stedt s legat (for yngre musikere, fortrinsvis komponister). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

- : Institutionen San Cataldo (for komponister. Ophold i aug.-sept). Fuldmægtig Ellen Koch, Enighedsvej 14, Charlottenlund.

- : Musikerforeningen i Kobenbavns pensionsfond (for medlemmer). Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).

Årgang 40/1965, nr. 02