Musikkalender

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 03 - side 85-86

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKKALENDER

Finlands hyldest til Sibelius

Finlands festival i denne sommer står naturligvis i den 100-årige Sibelius' tegn. Festarrangementerne strækker sig i år fra 15. maj til 4. juni og er lagt op i et internationalt plan som aldrig før.

Den 16. maj spiller Berlinerphilharmoni-kerne under ledelse af Karajan bl. a. Sibelius' 4. og 5. symfoni, og den 23. maj gæste-optræder Cleveland-orkestret med George Szell som dirigent bl. a. med hans 7. symfoni. Den finske radios symfoniorkester giver 4 koncerter, hvoraf de 2 dirigeres af Ormandy med bl. a. 2. symfoni og violinkoncerten med David Oistrach som solist. Radioorkestrets andre to koncerter ledes af Jussi Jalas og Paavo Berglund og bringer den 6. og 7. symfoni. Helsingfors Stads-orkester giver 3 koncerter, dirigeret af John Barbirolli med bl. a. 1. symfoni, af Jorma Panula med bl. a. 3. symfoni og af Jussi Jalas med bl. a. Kullervo-symfonien. Foruden disse 9 orkester koncerter afholdes der

8 kammermusik- og korkoncerter samt i Nationalteatret to opførelser af »Det gamle spil om Enhver« med Sibelius' musik. Endelig arrangerer den finske radio i Nationalmuseet 3 matinéer med finsk folkemusik.

Sibeliusfestens bureau, Alexandersgatan (Aleksanderink.) 11, Helsinki, giver alle yderligere oplysninger og modtager billetbestillinger indtil den 30. april.

Nyt fra Aarhus Universitets musik-videnskabelige Institut

EKSAMEN

I eksamensterminen vinteren 1964/65 har Susanne Waage afsluttet skoleembedseksamen med musik som hovedfag (bifag engelsk). Endvidere har Henning Refsgaard bestået hovedfagseksamen i musik, men mangler endnu bifag.

SPECIALE

I eksamensterminen vinteren 1964/65 er flg. specialeafhandling blevet bedømt: Steen Nielsen: Udviklingen af spillestilen i den negroide jazzmusik siden 1945 skildret på grundlag af en repræsentativ musikers repertoire.

MØDE

Ved et møde på Musikvidenskabeligt Institut den 26. februar, arrangeret af Humanistisk Samfund, gjorde professor, dr. phil. Søren Sørensen og docent, dr. phil. Henrik Glahn rede for de nyfundne musikmanuskripter fra Clausholm Slot.

Fra forlagsverdenen

ENGSTRØM & SØDRING's musikforlag har meddelt deres mangeårige og højt betroede medarbejder, disponent Kurt Man-scher, prokura.

Forårsstævne

Danmarks Hørelære-Forening holder forårs-stævne på Sommersted Ungdomsskole i Sønderjylland i dagene 14.-16. maj under medvirken af Gerda v. Bülow, Ejnar Kampp, Herbert Rosenberg og Henning Bro Rasmussen: samt fra den anden side af sundet af direktøren for Malmö musikkonservatorium Gunnar Sjöqvist. Nærmere oplysninger hos Gerda v. Bülow, Hjortholmsvej 7, Lyngby. TI f. 88 16 44.

Runde fødselsdage

(April, se DM nr. 2)

MAJ

3. Organist Kr. Weinholt Petersen, 60 år 7. Kantor, kordirigent M. Beresowsky, 75 år

17. Koncertsanger Egon Madsen, 60 år

18. Cellisten Jens Sørensen, 70 år

25. Pianistinden Augusta Haugsted, 90 år

Dødsfald

Musikdirektør Andreas Rus (medd. 3/3), 77 år Musiker Leif N ør mark (anm. 4/3) Musiker I manuel C. Christensen, 4/3, 60 år Musiklærerinde Cecilie Petersen, 6/3 Violinpædagogen Maud Salomon, 6/3 Visesangerinden Ella Heiberg, 8/3, 73 år Musiker Arthur Slot (medd. 10/3), 90 år Koncertsangerinden Sigrid Kirstine Andersen

(anm. 16/3) Koncertsangeren Michael J. Jerk (anm. 16/3)

Legafansøgninger

(April, se DM nr. 2)

MAJ

Inden 15/5: Arthur og Ellen Anderssons legat. Hrs. Franz Bülow, Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

- : Minna Kobkes legat (for musiklærerinder, ugifte, enker eller fraskilte døtre af kongelige embedsmænd). Kontorchef A.Falk-Jensen, Dalgas Boulevard 53, Kbh. F. (Skema). - Legatet er livsvarigt og uddeles kun efter bekendtgørelse ved en modtagers død.

— : Statens Kunstfond (til bestilling af værker hos danske komponister og til dækning af særlige udgifter ved opførelsen af værker af nulevende danske komponister). Statens Kunstfond, Udvalget for tonekunsten, Nybrogade 2, Kbh. K.

Inden 20/5: Ingrid Jespersens legat (for unge kvinder med studentereksamen fra I. J.s skole). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

- : Fru Elise Wessels legat. Ors. Koefoeds kontor, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

• Foreningerne

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, Kbhvn. K. Telf. PAlæ 5405. - Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner-Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heer in g, Rådhusstræde l, København K. Telf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket). Møntergade 6 A, København K. Telf. 150726. Postgirokonto 3474. Formand: Lavar d Friisholm. Telf. 8901 01.

Teatertelefon: BE 3512 forestillingsdagen kl. 15-15.20. - Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter.