Musikkalender

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 05 - side 153-159

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKKALENDER Bartok og/eller Nielsen

Med udsendelsen af det femte nummer i DM's fyrretyvende årgang kan redaktionen byde en ny læserskare velkommen. FORUM MUSICAE, der gennem fem år har virket for skolemusikkens sag, har lidt bladdøden, og vi hilser de af FORUM MUSICAE's læsere, der har flyttet deres abonnement over til DM, velkommen i det håb, at vort stof må tilføre Deres interessesfære nye impulser samtidig med, at skolemusikkens problemkreds fremtidig vil afspejle sig i DM's spalter.

Men vi må også tage afsked med en trofast medarbejder: Hr. bogtrykker Bast og UNIVERSAL-trykkeriet, der i niogtyve år har anvendt usigelig omhu og tålmodighed på trykningen af DM. De sidste års prisudvikling på bogtrykkermarkedet har nu også tvunget DM bort fra de københavnske trykkerier, og vi indleder hermed samarbejdet med A/S Folkebladets Bogtrykkeri i Ringsted.

Vi håber på denne måde at undgå en truende prisforhøjelse, der ikke blot vil ramme DM's priser, men også betyde forhøjelse af kontingenterne i de udgivende foreninger. Dog må vi bede vore annoncører og bidragydere forstå, at de nye arbejdsforhold kræver en vidtgående rationalisering af det redaktionelle arbejde, hvorfor fristen for indsendelse af manuskripter til tidsskriftet for fremtiden vil være den første i måneden før hvert nummers udgivelse.

Redaktionen.

Efter at der nu er faldet ro over Carl Nielsen-festerne, kunne det måske være rimeligt at søge den uheldige Bartok-anekdote, som i forskellige versioner har været gengivet, så vidt muligt udryddet. Det hedder i denne, at Bartok under en orkesterprøve i Amsterdam, henvendte sig til Carl Nielsen med bemærkningen: »Synes De, hr. Nielsen, at jeg er tilstrækkeligt moderne?« Og at Carl Nielsen herpå sagtmodigt skal have svaret noget om, at for ham drejede det sig ikke om »moderne« eller ej, men om musikkens indre egenskaber.

Enhver, der har kendt Belå Bartok, vil vide, at det er udelukket, at han - i den betydning, hvori anekdoten anvendes -skulle have sagt noget sådant vås. Bemærkningen kan muligt have været sagt i en spydig, satirisk eller blot ironisk mening om de ultra-avantgardistiske værker, som hyppigt forekom netop på I.S.C.M.s koncerter, og hvoraf størsteparten forlængst er forsvundne - fordi de kun var: »moderne«.

Historien er derfor, sådan som den fortælles (i en ikke så lidt hoverende form) nedværdigende for Bartok og lidet smigrende for Nielsen, især hvis den beror på en misforståelse. Dersom formålet er at fremstille C. N. som barnet i »Kejserens nye Klæder«, der afslører Belå Bartok som en musikalsk ynkelig person, må det jo siges, at Nielsen tog grundigt fejl.

Vi kan ikke være tjent med, at en så uhyrlig karakteristik af Bartok slipper ud over de snævrere provinsgrænser og udbredes som en speciel dansk opfattelse af hans geni.

Knudåge Riisager.

Københavns Universitet

Nedenstående har bestået endelig eksamen i musik (hovedfag):

Marianne Albrechtslund, Karen Bjerre Barfoed, Henrik Bengtsson, Gorm Busk, Flemming Horn, Bjarne Martin, Birgitte Moyer, Birgit Nielsen, Svend Nielsen, Torben Stig Nielsen, Klaus Skyttegaard-Niel-

sen, Hans-Jørgen Vind.

Birgitte Moyer og stud. mag. Poul Nielsen har fået guldmedalje i universitetets

prisopgave.

Specialer:

B. Moyer: 2 amerikanske strygekvartetter.

Niels W. Brix: Skrjabins klavermusik.

Bjarne Martin: Kuhlaus fløjtemusik.

Hanne Ryholt: Fugaerne i Buxtehudes orgeltoccataer.

Kamma Wedin: Kirkesangen i Danmark omkring midten af 19. årh.

For dirigenter

Den internationale DIMITRI MITRO-

POULOS-könkurrence for dirigenter mellem tyve og tredive år finder sted i New York fra den 5. til den 19. januar 1966. Vinderen af konkurrencen får foruden guldmedalje og en sum på 5.000 dollars lejlighed til at dirigere New York Philhar-monikerne ved en gallakoncert, og der er priser på 2.500, 1.000 og 750 dollars til de næstbedste deltagere. Regler for konkurrencen kan rekvireres på sekretariatet for: Dimitri Mitropoulos International Music Compétition. Federation of Jewish Philanthropies. 130 Hast 59th Street. New York, New York 10022.

DUT-arrangementer

Tirsdag den 7. september kl. 20.00, Odd Fellow Palæet, store sal. Balletaften med elektrofonisk akkompagnement. Medvirkende: Yvonne Rainer og Bob Morris.

Søndag den 12. september kl. 15.00, Den Frie Udstillingsbygning. Pierre Boulez' 2. klaversonate opføres af Elisabeth Klein med introduktion af programsekretær Svend Erik Werner.

Mandag den 27. september kl. 16-18, Møntergade 6 A. Indvielsesreception af DUTs nye lokaler.

Torsdag den 30. september kl. 16.00, Kastelsvej 60, Festsalen. Generalforsamling.

Fester for Schütz

Det internationale HEINRICH SCHÜTZ-selskab, der er stiftet i 1930 og i årene efter den anden verdenskrig har afholdt Schützfester i forskellige europæi-

ske byer, har fået en dansk fraktion. Det årlige medlemsbidrag er fastsat til 25 kr., der giver reduktion i billetprisen ved deltagelse i Heinrich Schütz-fester, abonnement på selskabets blad, »Acta Sagittaria-na«, samt forskellige medlemsgaver. Indmeldelse kan ske hos Engstrøm og Sødring, Palægade 6, København K.

Danske uropførelser 1964

(samt nogle tilføjelser til listen for 1963). (se DM 1963 nr. 8).

EJVIND ANDERSEN: 3 sange til kinesiske digte. For sopran, klarinet, bratsch, cello og klokkespil. Radio 27. aug.

NIELS VIGGO BENTZON: Koncert for fløjte og orkester. Første danske opførelse. Sønderborg 14. jan.

- : Symfonisk fantasi for 2 klaverer og orkester, op. 119. Malmö 10. marts.

- : Musik til Shakespeares »De muntre koner i Windsor«. Radio 14. april.

- : An Arab in Cologne, op. 156. For fløjte, bratsch, guitar, vibrafon, xylofon, klaver og talestemme. Nationalmuseets festsal 31. maj.

- : Faust 111, opera. Kiel 21. juni.

- :Sagn (Tekst: Erik Knudsen), for mandskor og orkester. Tivolis koncertsal 5. sept.

- -Meet the Danés. Orkestersuite. Århus 16. aug.

- : Concerto for orkester, op. 148. Glad-saxe Centret. 11. okt.

- : Symfoni nr. 10, op. 150. Århus 26. okt.

- : Klaverkoncert nr. 5. Göteborg 11. nov.

GUNNAR BERG: Tøbrud. For sopran, klaver, violin og basklarinet. Første danske opførelse. Radio 29. okt. (1963).

JENS BJERRE: Musik til balletten »Den hvide souper« (Koreografi: Fredbjørn Bjørnsson). Radio TV 27. dec.

AXEL BORUP-JØRGENSEN: Sange til tekster af Helene Voigt-Diederichs, Ricarda Huch og Rilke. Thorvaldsens Museum 29. nov.

HENNING CHRISTIANSEN: Tre Beckettsange. For bas, violin, harpe, celeste og slagtøj. Thorvaldsens Museum 29. nov.

INGOLF GABOLD: Orpheus. For sopran, baryton og kammerensemble. Radiohusets koncertsal 8. febr.

IB GLINDEMANN: Musik til balletten »Liv i kludene« (Koreografi: Inge Sand). Tivoli 13. juni.

PELLE GUDMUNDSEN-HOLMGREEN: Collegium Musicum-koncert. Ny Carls-berg Glyptotek 22. marts.

- : Musik til skuespillet »Huslæreren« (Bert Brecht). Århus 5. nov.

MOGENS WINKEL HOLM: Musik til hørespillet »Filemon og Baucis« (Leop. Ahl-sen). Radio 28. jan.

- : Kor fragment op. 17 (William Heinesen). For bl. kor. Studenterforeningen 2. maj.

- : Musik til balletten »Tropismer« (Koreografi: Eske Holm). Det kgl. Teater 24. maj.

- : Voliere (»Fuglekvidder«). For solofløjte og talestemme (Klaus Rif bjerg). Radio 10. dec.

VAGN HOLMBOE: Concertino nr. 1. For violin, bratsch og strygere. Radio 16. sept. (1963).

- : Requiem for Nietzsche (Thork. Bjørnvig). For tenor, baryton, kor og orkester. Radio 26. nov.

JØRGEN JERSILD: Musik til Hugo von Hofmannsthals »Enhver«. Radio TV 1. jan.

HERMAN D. KOPPEL: Musik til Ibsens

skuespil »Kejser og Galilæer«. Radio 25.

og 26. dec. THOMAS KOPPEL: Divertimento nr. 2 for

2 klaverer. Musikkonservatoriet i Kbh.

6. febr.

BENT LORENTZEN: Stalten Mettelil. Opera. Århus 20. nov. (1963).

FINN LYKKEBO: Tre motetter. Christiansborg slotskirke 5. febr.

- : 2 sange. Konservatoriet i Kbh. 7. febr.

JAN M AEG A ARD: Octomeri. For violin og klaver. Første danske opførelse. Thor-valdsens Museum 29. nov.

- : Dagstrømme (Ole Sarvig), for mandskor. Universitetets festsal 6. dec.

ERIK MOSEHOLM: Musik til hørespillet »Pelsen« (Frank Jæger). Radio 29. dec.

JOHN NIELSEN: Balletsuite, op. 28. For orkester. Radio 18. april.

- : Koncert for violin og orkester, op. 33. Tivolis koncertsal 9. sept.

SVEND NIELSEN: 5 Duetter til digte af Ole Sarvig. For sopran, alt, fløjte, cello, vi-brafon og pauker. Thorvaldsens Museum 29. nov.

TAGE NIELSEN: Musik til Sofokles' drama »Filoktet«. Radio 11. sept.

ERIK NORBY: 2 Rilke-sange. Konservatoriet i Kbh. 6. febr.

PER NØRGÅRD: 4. og 5. sats af »Fragment VI«. Radio 29. maj.

- : To kærlighedssange (Tekster: Rimbaud og Rilke). For alt og orkester. Radio 17. sept.

- : Lykkestrejf (Th. Bjørnvig). For mandskor. Universitetets festsal 6. dec.

- : Fantasia, op. 20, for klaver. Første danske opførelse. Radio 28. dec.

IB NØRHOLM: Serenade til Cincinattus. For kammerorkester. Ny Carlsberg Glyptotek 22. marts.

- : Offerild. For mandskor. Universitetets festsal 6. dec.

- : Musik til lonescos skuespil »Kongen skal dø«. Det kgl. Teater 30. okt.

POUL ROVSING OLSEN: Kejseren (Tekst: Tu-Fu). For mandskor og orkester. Tivolis koncertsal 5. sept.

JENS WILHELM PEDERSEN: Fire landskaber. For orkester. Radiohusets koncertsal 8. febr.

- : 2 sange til digte af Gustav Munch-Pe-tersen. For alt, fløjte, guitar og cello. Thorvaldsens Museum 29. nov.

KNUDÅGE RIISAGER: Burlesk ouverture. Radio 8. nov.

BØRGE ROGER-HENRICHSEN: Musik til hørespillet »Den hvide hests hemmelighed« (Finn Methling). Radio 6. okt.

KJELL ROIKJER: Variationer og rondo over en svensk folkevise, op. 53. For 2 trompeter, horn, basun og tuba.

- : Scherzo. For samme besætning. Radio 17. aug.

FINN SAVERY: Musik til Erik Knudsens komedie »Frihed - det bedste guld«. Radio 30. nov.

OLE SCHMIDT: Musik til hørespillet »Glas-børnene« (Ester Nagel). Radio 3. jan.

- : Koncert nr. 2 for harmonika, blæse-orkester og slagtøj. Tivolis koncertsal 11. maj.

- : Strygekvartet nr. 2. Stockholm 24. aug. Første opførelse i Danmark. Radio 26. dec.

SVEND S. SCHULTZ: Frikvarter (Mogens Balslev). For skolekor og orkester. Gentofte rådhus 19. marts.

- : Concert for klarinet, trompet, basun og strygeorkester. Gavle sept. (1963).

- : Strygekvartet nr. 5. Radio 28. okt.

- : Introduktion og rondo for klaver og orkester. Radio 8. nov.

- : Musik til Ludvig Holbergs komedie »Pernilles korte frøkenstand«. Radio TV 29. nov.

- : Bobler. For mandskor. Universitetets festsal 6. dec.

SVEND ERIK TANGGAARD: Strygekvartet nr. 2, op. 5.

- : Variationer for klaver, op. 2.

- : Onsdag den 24. juli 1963 ved Vesterhavet. For klaver. Radio 1. juni.

LEIF THYBO: Markus-passionen. For soli, kor og orkester. Holmens kirke 19. marts.

- : Strygekvartet nr. 1. Radio 25. juli.

- : Klaverkoncert. Første danske opførelse. Århus 26. okt.

PAUL TOFTE-HANSEN: Italiensk serenade. For fløjte, violin, bratsch og cello. Radio 25. aug.

- : En julekant ai e (efter engelske tekster). For soli, kor og klaver. Radio 24. dec.

FLEMMING WEIS: Femdelt form nr. 2. For strygekvartet. Vestbirk 1. aug. 1963. Radio 25. sept. (1963). - : Fem delt form nr. 3. For orkester.

Randers 5. febr.

HENNING WELLEJUS: Symfoni nr. 2. Tivolis koncertsal 18. juni.

Runde fødselsdage

(September, se DM nr. 4). OKTOBER

4. Komponisten Børge Roger Henrichsen, 50 år.

7. Orgelbygger Th. Frobenius, 80 år. 11. Komponisten Per Thielemann, 75 år. NOVEMBER

3. Koncertsangeren Karl Johan Klinge, 70 år.

5. Balletmester Paul Huld, 80 år.

8. Koncertsangeren Johannes Wahl, 50 år.

23. Operasangerinden Ida Roholm, 60 år.

24. Organist Anna Liitken, 75 år.

26. Kgl. kapelmusikus Paul Erhard Christensen, 50 år.

27. Koncertsangerinden Tejo Wung-Sung, 50 år.

Dødsfald

Holger »Fællessanger« Hansen, 8/5, 71 år. Komponisten Peter Deutsch, 13/5, 64 år. Kapelmester Willy Melchiorsen, 19/5, 69 år. Musiklærerinde Helga Petersen (Randers)

(medd. 21/5), 69 år. Kapelmester Max Skalka, 27/5. Sangerinden Solveig Skalka, 27/5. Musiker Regner Hermod Larsen, 30/5. Koncertsangerinden Signe Hagensen (medd.

3/6), 79 år.

Solotrompetist Carl Carlsen (Århus) (medd.

9/6), 65 år.

Pianistinden Gladys Olsson, 8/6. Violinistinden Ingrid Skytte (Fredericia),

14/6, 51 år.

Organist Erik Friis (anm. 19/6). Musikdirigent Valborg Camilla Hansen

(anm. 29/6).

Musiklærerinde Ebba Jeppesen, juni, 78 år. Kapelmester Valdemar Eiberg, 14/7, 72 år. Pianisten Henning Sivert Lyderik (anm. 15/7). Koncertsangerinden Olga Hoff (anm. 22/7). Musiker Niels Westergaard, 6/8, 77 år. Komponisten, kapelmester Peter Ronne-

feld, 6/8, 30 år.

Cellisten Karl F. Kinch (anm. 9/8). Musiklærer Axel Holger Pedersen, 11/8. Musiklærerinde Ellen C. Tønder

(anm. 19/8). Violinisten, professor Thorvald Nielsen,

27/8, 74 år.

Sangpædagog Rikard Kongsberghuus begr. 28/8).

Legatansøgninger

(September, se DM, nr. 4)

OKTOBER

Inden 2/10: Komponist Sophus Andersens legat, l portion på 200 kr. for en yngre, lovende musiker.

- : Fru Maria Scharr s musikerlegat, l portion på 775 kr. for en ubemidlet musiker, mand eller kvinde, til videre uddannelse.

- : Assistent Aage Landaus legat. Et beløb på 525 kr. for unge sangstuderende. Ansøgningsblanketter til ovennævnte legater udleveres i magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K.

Inden 10/10: Tipstjenestens midler (for enkeltpersoner, udøvende tonekunstnere og komponister). Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, Kbh. K.

Inden 31/10: Britisk Counci Vs legater til stu-Rebildvej 13 B, Kbh. F.

Inden 31/10: Britisk Counsil's legater til studieophold i England. British Council, Ka-stelsvej 40, Ø. (Skema).

- : Dansk Solist Forbunds Legatfond (for medlemmer af D.S.F.). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

- '.Ingrid Nielsens legat (til studieophold i udlandet). Lrs. Jørgen Helweg-Larsen, Nørregade 39, Kbh. K. Bekendtgørelse i Berl. Tid. 15. okt. (Skema).

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet arrangerer i efterårssemestret en forelæsningsrække over »Musiken i barokken«. Forelæsningerne holdes af mag. art. Harald Krebs hver mandag kl. 19.30-21.15 i Universitets-annexets auditorium B, Studiestræde 6. Første gang er den 20. september.

Endvidere påbegyndes et nyt universitetskursus i musik, som skal strække sig over 4 semestre. Kurset afholdes af adjunkt, cand. mag. Jens Østergaard, og docent, dr. phil. Henrik Glahn er studieleder. Undervisningen foregår i Universitetets musikvidenskabelige Institut, Amaliegade 29 A, hver mandag kl. 19.30-21.15. Også her er første gang den 20. september.

Årgang 40/1965, nr. 05