Musikpædagogisk Forening

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 05 - side 172-172

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Musikpædagogisk Forening

Kontor: kl. 9-13 (undtagen lørdag)

Puggårdsgade 13, København V.

Telefon BYen 4021

Postgiro nr. 26284. Bestyrelse:

Formand: Henning Bro Rasmussen.

Næstformand: Harald Bjerg Emborg.

Sekretær: Margit Raae.

Kasserer: Friedrich Gürtler.

Ruth Savery Trojaborg, Chr. Fr. Bülmann-

P éter sen, Else Schøler Aagaard.

Bestyrelsesrepræsentant for Jylland:

Alma Jørgensen.

Bestyrelsesrepræsentant for øerne uden for

Sjælland: Inger Alsted. N MPU-TIDSSKRIFTS ABONNEMENT

Puggårdsgade 13, København V.

Postgiro nr. 135008 Musikpædagogen udgives af Mp Fs bestyrelse.

Ansvarshavende redaktør:

Henning Bro Rasmussen.

Legatvejvisere.

På Mp Fs kontor ligger to bøger om legater til gennemsyn for interesserede:

1. Vejviser for legatsøgende, 12. udgave 1964 med oplysninger om alment tilgængelige legater.

2. Deres stipendiemuligheder til udlandet udgivet af undervisningsministeriet, 1963.

Medlemmer, der ønsker at gennemse bøgerne, bedes henvende sig til kontoret.

Legat

Herved tillader jeg mig at henlede foreningens opmærksomhed på, at der i fabrikant Andreas Mørup-Petersen og hustrus mindelegat for svagelige og rekonvalescenter er nogle legater ledige på hver kr. 1.000,-, der kan tildeles ugifte privatlærerinder, uanset om disse er eller har været ansat ved privatskoler eller er eller har været beskæftiget for egen regning med undervisning. Ansøgerne skal blot ved lægeattest dokumentere, at vedkommende trænger til rekreation, og det forudsættes, at vedkommende er mindrebemidlet.

Da der sandsynligvis i foreningen må være medlemmer, der er berettiget til at søge ovennævnte legater, bedes foreningen - eventuelt gennem meddelelse i medlemsbladet - gøre medlemmer bekendt med dette legat. Ansøgere, der mener at opfylde betingelserne for at få legatet, kan henvende sig til undertegnede.

E. Mørup-Petersen, landsretssagfører,

Revenîîowsgade 30, mezz., Kbh. V.

Husk det nye minimumshonorar! Minimumshonorar e t = kr. 17,-.

Efter at generalforsamlingen i februar har vedtaget, at Mp Fs minimumshonorar nu er kr. 17,-, har Mp F tilskrevet skoledirektioner, musikskoler, folkemusikskoler m. m. følgende:

Det skal herved meddeles Dem, at Musikpædagogisk Forening har ansat mini-mumshonorarsatser for undervisning således:

Månedshonorar ved 11 måneders betaling Eneundervisning og hold med 2 elever:

kr. 68,- for l ugentlig time. Hold med 3 elever og derover:

kr. 75,- for l ugentlig time.

Ved betaling i mindre end 11 måneder betales et tillæg på 10 % af ovennævnte minimumshonorarsatser.

Med venlig hilsen p. f. v. Margit Raae, sekretær.

Til dem, der ikke kommer med i Tivoli. Det var glædeligt igen i år at spore fremgangen blandt de tilmeldte elever til Tivolikoncertens censur.

Særlig denne gang beklager vi, at koncertens varighed begrænser antallet af medvirkende, hvilket medførte at censurkomiteen måtte udskyde adskillige gode præstationer - særlig inden for klavergrup-pen. Vi håber, at dette ikke vil afholde vore medlemmer fra at være med igen til næste år. Samtidig vil vi igen opfordre til større interesse fra strygernes, blæsernes, kammermusikernes side. Som et eksempel på den manglende balance mellem instrumentgrupperne, kan vi nævne, at der var tilmelding af ca. 30 klaverelever, 2 violinister, l kontrabassist og l oboist.

Else Schøler Aagaard og Friedrich Gürtler.

Årgang 40/1965, nr. 05