Mindeord om professor Thorvald Nielsen

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 06 - side 205-205

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Mindeord om professor Thorvald Nielsen

Hos de utallige, der har hørt Thorvald Nielsen spille de store klassikere - hos de mange musikere han skabte - hos alle de, der virkede sammen med ham og blev beriget og inspireret af denne store kunstnerpersonlighed - for dem vil Thorvald Nielsen være uforglemmelig.

Han, der havde tilhørt en tid af største betydning for musikken i Danmark, holdt sidste vinter i Kammermusikforeningen, hvis formand han var, en tale, hvori han gav udtryk for sin kærlighed til kunsten. Han udtalte dog også deri, at han på sine ældre dage »følte sig ligesom lidt fremmed i tiden« og forklarede - på een gang myndigt og beskedent - hvorfor.

Vi andre mener, at ingen »tid« har råd til at undvære mænd som Thorvald Nielsen.

Erling Block.

På tærsklen til en ny undervisningssæson modtager vi med sorg meddelelsen om professor Thorvald Nielsens død. Foruden at være aktiv musiker var han en betydelig violinpædagog. Til hans virke på konservatoriet hørte et mangeårigt, frugtbart medarbejderskab ved musikpædagogisk kursus. Efter at være trådt tilbage fra professoratet var Thorvald Nielsen indtil for ganske nylig fast censor ved musikpædagogisk eksamen i violin. Der er ikke ret mange violinpædagoger her i landet, som ikke på den ene eller anden måde har haft kontakt med ham. Selv en ikke-violinist har haft let ved at mærke, at der stod pædagogisk respekt omkring Thorvald Nielsens navn.

Mp F lider et smerteligt tab ved Thorvald Nielsens bortgang. Han lagde mange kræfter i foreningen i de år, han var tilknyttet bestyrelsen. Ikke mindst var hans indsats betydelig, mens han var formand 1939-1949. Det var de travle, betydningsfulde år, da musikpædagogisk eksamen etableredes som statsprøve, og hvor begrebet statsprøvet musikpædagog skulle slås fast indadtil som udadiil. Thorvald Nielsen ydede her i kraft af sin sikre position i dansk musikliv et værdifuldt arbejde.

Foreningen gjorde ham til æresmedlem, og vi var stolte over at have ham blandt os.

Henning Bro Rasmussen.