Gammel og ny ballethistorie

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 07 - side 236-236

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Gammel og ny ballethistorie
ROBERT NEIIENDAM: En Danserinde. 2. udgave. 96 s. 7 tvl.s deraf 3 farvetrykte. - Kbh. 1965 (Nyt Nordisk Forlag). - Kr. 19,50.

Robert Neiiendam, som i år fyldte 85, føjer stadig nye publikationer til sine mange tidligere, hvoraf flere har givet samvittighedsfulde bidrag til dansk ballethistorie, sidst (i 1963) den fine lille bog om »Lucile Grahn« og nu en ny udgave af bogen om Augusta Nielsen, der udkom i 1918 i to oplag samt i svensk udgave, begge forlængst udsolgt. Nyudgivelsen af »En Danserinde« betegnes som »gennemgået påny . .. med Strygninger og Tilføjelser«, der, såvidt det kan ses, væsentligt er af rent sproglig art, idet de omfattende historiske oplysninger og kildeangivelser bag i bogen er næsten identiske med udgaven fra 1918, og i hvert fald ikke bærer spor af ny opdaget kildemateriale. Billedmaterialet er derimod væsentligt forøget og forbedret, bl. a. med tre smukt reproducerede farvetryk, mens kun to af Axel Nygaards ni vignetter fra 1918-udgaven er bevaret.

Robert Neiiendams skildring af Augusta Nielsens korte bane som feteret balletstjerne i ind- og udland og den bratte afbrydelse af hendes tilknytning til Det kgl. Teater, er en dyb menneskelig tragedie om en sensibel og lidt naiv kunstnerindes nederlag overfor et bornert og kortsynet borgerskabs ubarmhjertighed. Men bogen er samtidig et teaterhistorisk dokument om den ikke uvæsentlige periode i vor ballets historie umiddelbart efter Lucile Grahns pinlige brud med August Bournonville, om hvem der iøvrigt også i »En Danserinde« fremkommer flere lidet sympatiske træk.

B.

SVEND KRAGH-JACOBSEN (tekst) og MOGENS von HAVEN (foto): 20 solodansere fra Den kongelige danske Ballet. 84 s. ill. - Kbh. 1965. Dansk og engelsk udgave à kr. 25,00.

Med dette nyeste arbejde af Svend Kragh-Jacobsen er vi midt i vor egen, nutidige balletverden. Det kan ses som en slags adelskalender over eliten af vore kongelige dansere, og er som håndbog indenfor dette begrænsede område en nyttig publikation for alle balletinteresserede, også i udlandet, hvor de fleste af vore dansere i denne topklasse er godt kendte som tilhørende et af verdens berømteste kompagnier med store sejre langt udenfor Danmarks grænser.

Kragh-Jacobsen har så at sige kortlagt hver af disse tyve ballerinaer og solodansere med nøjagtige oplysninger om næsten hvert mindste trin i deres karriere, - og bogen har herved fået en uvisnelig historisk værdi som opslagsværk. Foran hver af disse koncise samlinger af fakta har Kragh-Jacobsen tilføjet sit personlige forsøg på en karakteristik af den pågældende, ofte træfsikkert og uimodsigeligt, til tider også i en lidt forceret journalistisk udformning, hvor det åbenbart er faldet ham vanskeligt at sige noget absolut gyldigt. Von Havens 42 helsidesbilleder viser så godt som alle hans klare blik for det væsentlige i en karakter eller en bevægelse og er lykkeligvis reproduceret i auto, som er langt mere tilfredsstillende end reproduktions-måden i hans pompøse balletbilledbog »The Royal Danish Ballet«, der udkom i ny og lidt forøget udgave i fjor.

Beklageligvis synes korrekturlæsningen af »20 solodansere« at være foretaget lidt skødesløst, idet der på bogens 40 tekstsider kan findes henved 30 fejl, dels rene trykfejl, dels inkonsekvenser i stavemåden og dels forkert stavede navne. Man må håbe, at bogens engelske udgave er korrigeret med større omhu.

B.