Musikpædagogernes tidsskriftslæsekreds 1966

Af
| DMT Årgang 40 (1965) nr. 07 - side 248-248

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musikpædagogernes tidsskriftslæsekreds 1966

Musikpædagogernes tidsskriftslæsekreds vil i 1966 blandt abonnenterne rundsende følgende 13 musiktidsskrifter:

MUSIKPÆDAGOGIK

1. Music in Education (engelsk), 6 gange årligt, ca. kr. 5,-, behandler problemer i musikundervisningen og bringer især erfaringer fra skolemusikkens område.

2. Musik im Unterricht - Almindelig udgave (tysk), månedsskrift, ca. kr. 10,-, behandler alle områder af musikpædagogisk virksomhed.

3. Musik im Unterricht - Skoleudgave (tysk), månedsskrift, ca. kr. 10,-, har i udstrakt grad stoffællesskab med den aim. udgave (se 2), men rummer i særlig grad stof af interesse for skolefolk.

4. Kontakte (tysk), 6 gange årligt, ca. kr. 6,-. Tidsskrift for ungdommens musiske liv. K. er meddelelsesorgan for Arbeitskreis Junge Musik og for forbundet af ungdoms- og folkemusikskoler.

5. Musikerziehung (østrigsk), kvartalsskrift, ca. kr. 7,50. Tidsskriftet beskæftiger sig med musikopdragelsens fornyelse. Til medarbejderne hører Preuss-ner, Rinder er og Werba.

6. Musik och Skola (svensk), 5 gange årligt, ca. kr. 6,-. Behandler aktuelle spørgsmål om musikundervisningen i skolen.

7. International Music Educator, 2 gange årligt, ca. kr. 6,-. Tresproget tidsskrift med artikler og meddelelser vedrørende musikpædagogik over hele kloden.

MUSIKLIV

8. Schweizerische Musikzeitung, månedsskrift, ca. kr. 7,-. Alment musiktidsskrift med særlig henblik på schweiziske forhold, men med et righoldigt internationalt artikel- og referatindhold.

9. Musica (tysk), 6 gange årligt, ca. kr. 10,-. Stort tidsskrift med musikorien-terende artikler og referater fra musiklivet i Vesttyskland. Musica er meddelelsesorgan for Arbeitskreis für Haus- und Jugendmusik, hvis »Prac-tica«-del i Musica særlig henvender sig til musikpædagoger og korledere.

10. Tempo (engelsk), kvartalsskr., ca. kr. 6,-.

11. Nutida Musik (svensk), 6 gange årligt, ca. kr. 6,-. Tidsskrift for vor tids musik, udgivet af Sveriges Radio. NM indeholder artikler, essays, anmeldelser, foromtaler af musik i svensk radio.

12. The World of Music (internationalt), 6 gange årligt, ca. kr. 5,-. Tresproget tidsskrift med artikler og meddelelser vedrørende musikalsk aktivitet på alle felter over hele kloden.

KIRKEMUSIK

13. Musik und Kirche (tysk), kvartalsskrift, ca. kr. 10,-. Tidsskrift for tysk evangelisk kirkemusik, indeholder artikler, referater, anmeldelser, nodeblade.

Deltagelse i tidsskriftslæsekredsen står åben for enhver musikinteresseret. De anførte priser er beregnet med 6 deltagere pr. årsabonnement. Der sættes mindst 4 og maximalt 7 abonnenter på hver serie. Abonnenterne beholder de enkelte tidsskrifter til gennemlæsning i 14 dage. Det bedes bemærket, at abonnementet overføres til de følgende år, medmindre der gives Mp Fs kontor meddelelse om afbestilling. Bestilling og afbestilling udbedes skriftligt inden 1. december til Musikpædagogisk Forenings kontor, Puggårdsgade 13, Kbh. V.