Et foreløbigt svar fra Knudåge Riisager

Af
| DMT Årgang 41 (1966) nr. 01 - side 18-18

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Et foreløbigt svar fra Knudåge Riisager

Foranstående artikel »Det er foruroligende« er kort før redaktionens slutning blevet forelag direktøren for Det kgl. Danske Musikkonservatorium Knudåge Riisager.

Knudåge Riisager ønskede ikke umiddelbart at knytte kommentarer til artiklens indhold, idet en vurdering af artiklens redegørelse for X-sagens enkeltheder kun var mulig efter en nøjere prøvelse i samråd med konservatoriets teorifaggruppe.

Med hensyn til den nævnte ophævelse af et fast professorat i komposition ved konservatoriet, sagde Knudåge Riisager bl. a., at erfaringer ikke bare herhjemme, men også mange steder i udlandet, viser, at faste professorater på dette område sjældent er af det gode. Også dette emne ville han dog gerne have bedre lejlighed til at uddybe.

Årgang 41/1966, nr. 01