Indhold

Af
| DMT Årgang 41 (1966) nr. 01 - side 32-32

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

musikpædagogen

medlemsblad for Musikpædagogisk Forening 20. årgang 1965

Udgivet af bestyrelsen for Mp F

Redaktionsudvalg: Harald Bjerg Emborg, Chr. Fr. Biil-mann-Petersen og Henning Bro Rasmussen (ansvarshavende)

INDHOLD

Nr. 1 JANUAR (8 sider) Indkaldelse til generalforsamling 23. februar Bilag til dagsorden

Korte meddelelser om Det kgl. danske Musikkonservatoriums program og om Modersmåls-Selska-bets undervisning

Nr. 2 FEBRUAR (4 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 1, s. 25-28 Indbydelse til kursusrække i marts og til møde om Musikopdragelsen i Ungarn Ilse Meyer: Pædagogkursus med Hans Leygraf Om Mp Fs Tivoli-koncert til september indholdsfortegnelse for 19. årgang 1964

N r. 3 MARTS (3 sider)

Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 2, s. 53-55 Nye statsprøvede musikpædagoger 1964 NMPU Kontakt Legater

Korte meddelelser om valg af suppleant og om minimumshonoraret

N r. 4 APRIL (2 sider)

Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 3, s. 87-88 Indbydelser til møder og stævner Erling Mouritsen: Martskurserne

Nr. 5 APRIL (12 sider)

Årsberetning for Musikpædagogisk Forening Referat af den ordinære generalforsamling Korte meddelelser om ny bestyrelsessuppleant, om medlemslisten og om minimumshonoraret Opslag om stillinger ved Det jydske Musikkonservatorium

Indbydelse til blokfløjtekursus Bestillingsblanket til tryksager

Nr. 6 MAJ (2 sider)

Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 43 s. 127-128 Henning Bro Rasmussen: Skolen og vort dilemma Indbydelser til rytmik-kurser

Nr. 7 SEPTEMBER (2 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 5, s. 171-172 Program for Mp Fs Tivolikoncert 12. sept. Legat

Korte meddelelser om legatvejvisere, om minimumshonoraret

Else Schøler Aagaard og Friedrich Gürtler: Til dem, der ikke kommer med i Tivoli Indbydelse til møde med Ernst Krenek

Nr. 8 OKTOBER (8 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 6, s. 205-212 Erling Bloch og Henning Bro Rasmussen: Mindeord om professor Thorvald Nielsen Om »Musikpædagogen« Tidsskriftsamarbejdet

Henning Bro Rasmussen: Musikpædagogisk eksamen i musikledelse

Nr. 9 NOVEMBER (4 sider) Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 7, s. 245-248 Musikkommissionen Herluf Jensen: Mp F i Århus Den frivillige musikundervisning ved skolerne Sådan blev Tivoli-koncerten bedømt Musikpædagogiernes tidsskriftslæsekreds 1966 Indbydelse til kursus med Laurens Bogtman

Nr. 10 DECEMBER (4 sider)

Udgivet i Dansk Musiktidsskrift nr. 8, s. 285-288 Henning Bro Rasmussen: Minimumshonoraret - en klods om benet? Knudåge Riisager: De første toner Finn Lykkebo: Ernst Krenek i Mp F Indbydelse til møde i Odense 21.1.66 Meddelelse om Mp F-møder i 1966

Årgang 41/1966, nr. 01