Tilbage til Guido

Af
| DMT Årgang 41 (1966) nr. 01 - side 31-31

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Unsound Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Tilbage til Guido

På indbydelse af Musikpædagogisk Forening og Danmarks Hørelære-Forening holdt Ladislav Daniel fra Olomouc i Tjekkoslovakiet fredag den 12. november et foredrag på Det kgl. danske Musikkonservatorium i København om Hørelæreundervisningen af børn. Ladislav Daniel beklæder i sit hjemland en lærestol i musikpædagogik for vordende skolelærere, og den fremgangsmåde han demonstrerede, tilrettelagt for folkeskolens elever og praktiseret på mange tjekkiske skoler, har han i en årrække benyttet ved uddannelsen af de studerende.

Daniel tager sit udgangspunkt hos Guido af Arezzo. Det er imidlertid ikke Guidos solmisationsstavelser, som har inspireret ham, men den genialt enkle tanke der ligger bagved disse stavelser. Som bekendt går Guidos solmisationssystem tilbage til den på hans tid velkendte hymne »Ut queant Iaxis«, hvis seks strofers begyndelsestoner danner rækken af en durskalas første seks toner. Ved at benytte den første stavelse af hver tekststrofe som tonenavn: ut re mi fa sol la gav Guido sine sangere et middel i hænde til at orientere sig i tonerummet, når et intervalspring krævede en præcis toneforestilling. Hver af hans seks tonestavelser fremkaldte jo hos sangeren en klar forestilling om et bestemt melodiforløb med en nøjagtigt fastlagt begyndelse. De seks strofer af hymnen »Ut queant Iaxis« fungerer altså som støttemelddier, der gør det muligt uden ringeste vanskelighed at intonere deres begyndelsestoner, såsnart der er etableret en tonal basis.

Daniel anvender dog naturligvis ikke den gamle latinske hymne, men et passende sæt af tjekkiske folkemelodier, således at hver tone af den diatoniske skala er dækket. Overført til danske forhold ville man f. eks. kunne benytte »Dagen går med raske fjed« som støttemelodi for V trin, medens forestillingen om l trin om fornødent - f. eks. ved modulatorisk omtydning - ville kunne vækkes ved hjælp af »Sig månen langsomt hæver«.

Støttemelodierne læres en for en i løbet af en årrække, og de mobiliseres kun, når der bliver brug for dem. Trinvis bevægelse kan i reglen synges uden støttemelodier, men springvis bevægelse og - som allerede antydet - modulation kan skabe intonations-problemer, som den uøvede ikke kan løse uden støttemelodier. Efterhånden bliver støttemelodierne dog overflødige, således at man på hvert trin af undervisningen kun behøver at huske to, tre melodier. Det siger næsten sig selv, at Daniels fremgangsmåde er et både relativt og funktionalt system, der på det elementære niveau ikke kræver kendskab til intervaller. Alligevel benytter Daniel ikke solmisationsstavelser, men absolutte tonenavne. Mol introduceres af ham ikke som parallel-, men som varianttoneart, hvilket forekommer referenten at være en særdeles forstandig fremgangsmåde, der jo for resten også anbefales af Finn Høffding i hans udmærkede tilrettelæggelse af Tonika-Do systemet. Det kan diskuteres, om ikke dette system - der desværre for tiden ikke har altfor megen medvind - ville være lettere at arbejde med end Daniels, især hvis man kombinerede det med støttemelodier. Dette og andre spørgsmål, som Daniels foredrag har afstedkommet, vil det formodentlig blive muligt at diskutere, når Daniel som planlagt gæster København igen i begyndelsen af det nye år. Han vil være velkommen som en idérig, erfaren og meget inspirerende foredragsholder.

H. R.

Rytme Kursus

»Selskabet for rytmik og afspænding« afholder igen i år i samarbejde med Det kgl. danske Musikkonservatorium et kursus i rytmik, musik og bevægelse. Det ledes af fru Gisela Jaeneke, docent ved Hochschule für Musik, Detmold. Fru Jaeneke er desuden leder af opera- og rytmik-afdelingen på musikakademiet, instruktrice, komponist og en fremragende improvisator. Kursus finder sted mandag den 28. februar, tirsdag den 1. marts og torsdag den 3. marts kl. 20-22 i festsalen på Det kgl. Danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbhvn. V. Prisen er 25 kr. for alle tre aftener, for musikstuderende og uddannelseselever dog kun 15 kr. Tilmelding sker ved indbetaling på giro nr. 81771 (kun giro - skriv venligst tydeligt) inden 15. februar., adresse: Elisabeth Lunn, Olesvej 4, Virum. Medlemmer af Mp F er velkomne.

Det internationale musikpædagogiske Selskabs VII kongres

ISME's næste kongres finder sted 18.-26: august 1966 i Interlochen, Michigan, USA. Program for kongressen fås ved henvendelse til Mp F's kontor.

Årgang 41/1966, nr. 01