Fødselsdag

Af
| DMT Årgang 41 (1966) nr. 02 - side 61-61

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Fødselsdag

EN AF IGANGSÆTTERNE

l anledning af Helge Bonnén's 70 års-dag den 22. marts vil både Det unge Tonekunstnerselskab og Dansk Musiktidsskrift hilse en af de foregangsmænd, der for 46 år siden satte sig i spidsen for den lille modige gruppe, som gik ind for varetagelsen af den nye musiks trivsel i Danmark.

Der skulle god ryg til kampen mod tidens mørkemænd, og Bonnén var uden frygt. Sammen med kun 22 ligesindede hedsporer startede han DUT den 10. april 1920 -22 og var selskabets formand 1920 -22 og 1925-28. I 1925 fik han tillige startet Dansk Musiktidsskrift, som han redigerede i bladets første 3-4 år sammen med Chr. Bjørvig og Olaf Schmidt indtil Gunnar Heerup overtog regimet. Men det var Helge Bonnén, der lagde grundstenen. At den var godt lagt, er både DUT's og dm's stadig voksende livskraft det bedste bevis på. Så hvorfor ikke benytte Richard Hove's djærve hilsen, da DUT fyldte 25 år:

Til lykke gamle dreng!

B.

Årgang 41/1966, nr. 02