Indhold

Af
| DMT Årgang 41 (1966) nr. 02 - side 35-35

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DANSK MUSi KTIDSSKRIFT

41 årg. nr. 2 1966

3,50 kr. — Ârsabon. (8 numre): 24,00 kr.

Redaktion:

Gregers Dirckinck-Holmfeîd og Hans-Jørgen Nielsen

l redaktionen:

Sigurd Berg og Jan Jacoby

Redaktionskomité:

Mogens Andersen, Jan Maegaard, Ib Nørholm, Per Nørgård og Jens Brincker

Ekspedition:

Møntergade 6 A, Kbhvn. K. hverdage 10-14, lørdag lukket

INDHOLD:

Cage 66:

Cage-semikolon; ............... 36

Efter Cage ....................... 44

Cari Nielsen:

Fremstød for Carl Nielsen . 47 Lad ham bare

— sagde Nielsen ............... 49

Carl Nielsen-digt

af Bundgård Povlsen ......... 51

DUT-opførelser:

Omkring Charles Ives ........ 52

Omkring Eric Andersen:

Opus 16 ........................... 53

Omkring Gudmundsen-Holmgreen: Repriser ......... 54

Debat:

Nielsen/Bartók-debatten .... 57

Anmeldelser ........................ 58

Musikpædagogen ................. 63

Musikkalender ..................... 67

Omslag:

John Davidsen: Tegning

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Musik-pædagogisk Forening,

Lfc V

Årgang 41/1966, nr. 02