Musikkalender

Af
| DMT Årgang 41 (1966) nr. 02 - side 67-68

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Neo Arte Synthesizer of Arts
  • Annonce

    Piano Days Copenhagen
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKKALENDER

Foreningerne:

Dansk Komponist-Forening: Kontor: Hverdage kl. 10-13 (lørdag lukket). Kronprinsensgade 26, siaehu-set, 1. sal, København K. - Telf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3252.

Dansk Tonekunstner-Forening:

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. Sekretær og juridisk konsulent: 1rs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K, Telf. CEntral 2270 og PAlæ 7576.

Det unge Tonekunstnerselskab:

Kontor: Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket). Møntergade 6 A, København K. Telf. 150726. - Postgirokonto 3474. Formand: Per Nørgård.

Teatertelefon: ØB 5631 forestil-lingsdagen kl. 15-15.20. - Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter.

Legater, april:

Inden 15/4: Musikpædagogisk Forenings elev-legat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ubemidlede musikelever. - Ansøgningsskema fås ved skriftlig henvendelse til Musikpædagogisk Forenings kontor, Puggårdsgade 13, Kbh. V.

Inden 15/4: Musikpædagogisk Forenings medlemslegat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ældre eller syge medlemmer. -Motiveret ansøgning (trykte blanketter findes ikke) til Musikpædagogisk Forenings bestyrelse, kontoret, Puggårdsgade 13, Kbh. V.

Inden 15/4: Gudda Behrends legat til understøttelse af trængende ældre enker efter musikere, der ved deres død var aktive medlemmer af Mp F, Musikpædagogisk Forening, Puggårdsgade 13, Kbh. V.

Inden 15/4: Emma Bærentzens legat. Ors. J. H. Berner, Amaliegade 4, Kbh. (Skema).

Inden 15/4: Musikdædagog Augusta Jürgensens mindelegat (for døtre af legatstifterens kusiner og fætre, samt ældre elier svagelige kvindelige medlemmer af Mp F). Musikpædagogisk Forenings kontor, Puggårdsgade 13, Kbh. V. (Skema).

Inden 15/4: Glashandler Johan Franz Ronges fond. Lrs. K. S. Oppenheim, Rådhuspladsen 59, Kbh. V. (Skema).

Inden 30/4: Dansk Solist-Forbunds legatfond (for trængende medlemmer). Grundtvigsv. 34, Kbh. V.

Inden 30/4: Johan Hannover-Cohns mindelegat (for medlemmer af Dansk Solist-Forbund). Grundt-vigsvej 34, Kbh. V.

Inden 30/4: Institutionen San Ca-taldo (for komponister. Ophold i aug.-sept). Fuldmægtig Ellen Koch, Enighedsvej 14, Char Tottenlund.

Inden 30/4: Musikerforeningen i Københavns pensionsfond (for medlemmer). Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).

Fødselsdage, april:

3. Komponisten Axel Tingsted, 70.

3. Kammersanger Paul Hansen, 80.

4. Redaktør, mag. art. Jürgen Balzer, 60.

6. Koncertsangerinden Helga

Weeke, 75.

8. Forfatteren og komponisten Mogens Jermiîn Nissen, 60. 10. Kapelmester Kai Evans, 60. 14. Pianisten Frantz Rosenbaum,

50.

19. Organist Jean Hansen, 60, 26. Organist Birger Toft, 70.

28. Organist Viggo Wøhlk, 60.

29. Organist Valdemar Hansen, 75.

Danske uropførelser 1965:

(med enkelte tilføjelser til listen for 1964 i dmt nr. 5, 1965). BENNY ANDERSEN: Musik til hørespillet »Snak« af Benny Andersen. Radio 13. aug. ERIC ANDERSEN: »Opus 32« (efter Mauricio Kagel). Radio 15. juni. »Opus 51«. For orlcester. Radio 16. aug.

BENT AXEN: Musik til hørespillet »Fru Fortuna« af Arne »Myggen« Hansen. Radio 23. juli. NIELS VIGGO BENTZON: »Inventioner«, op. 159 og 160. For klaver. Stockholm den 15. jan.

»Det tempererede klaver«: op. 157. 24 præludier, og fugaer for klaver. Odd-Fellow Palæet 12. maj 1965. »Strygekvartet« nr. 7. Leningrad 13. febr.

Musik til balletten »Jenny von Westphalen« af Elsa Marianne von Rosen. Århus Teater 9. sept. »Suite for Foreigners«. For klaver og jazz-kvartet.

Musik til »Jern«, portræt af Robert Jacobsen. Radio 28. nov. »Mycelie«. Suite for orgel. Vor Frelsers kirke 1. dec. »Symfoni nr. 11«, »Salzburgersym-foni«. Hamburg 6. dec. GUNNAR BERG: »Vision«. For mezzo og kammerorkester (tekst: Dylan Thomas). Radio 15. aug. AXEL BORUP JØRGENSEN: »Nordisk sommerpastorale« for orkester. Radio 18. aug. »Torso«, op. 54, for strygekvartet og båndoptager. Hirschsprungs Samling 18. okt.

OLE BUCH: »Kalîigrafi«. Komposition over japanske Haiku-digte (1964). For orkester og sopran solo. Tivolis koncertsal 24. okt. HENNING CHRISTIANSEN: »Perceptive Constructions II«, op. 28, for kammerensemble. Thorvaldsens Museum 31. okt.

»Klavernovelle«, op. 29. Radio 15. nov.

»Perceptive Constructions I«, op. 27. Den fri Udstillings bygning 17. dec.

WILLY GREVELUND: Musik til skuespillet »Morder uden betaling« af Eugene Ionesco. Radio TV 26. april.

PELLE GUDMUNDSEN-HOLM-GREEN: Musik til skuespillet »Woyzeck« af Georg Büchner, Århus Teater 5. april. »Mester Jacob«. For orkester. Radio 19. aug.

Musik til marionetkomedien »Mordet i værtshuset« af Sophus Cfaus-sen. Radio TV 13. sept. JOHANNES HANSEN: »Komposition for orkester« (1962). Århus 26. okt. (1964).

»Notationer« for fløjte, klaver, 2 violiner og cello. Thorvaldsens Museum 14. nov.

LOUIS HJULMAND: Musik til hørespillet »Oscar og tyngdeloven« af Leif Panduro. Radio 23. marts.

Musik til skuespillet »Nattens frelse« af Jens August Schade. Odense Teater 23. okt.

MOGENS WINKEL HOLM: »Annonce« for mezzo, slagtøj, harpe, guitar, kîaver, cembalo, marimba og vibrafon. Nationalmuseets festsal 4. april.

Musik til balletten »Kontradans« af Eske Holm. Radio W 16. juli. »Cumulus«. For orkester. Radio 17. aug.

PEDER HOLM: »Pezzo concertante A«. For orkester. Radio 17. aug. VAGN HOLMBOE: »Strygekvartet nr. 8«. Frederiksberg slot 14. dec. FINN HØFFDING: »Fantasia concertante«, op. 67, for orkester. Radiohusets koncertsal 1. april. KNUD HØGENHAVEN: Musik til hørespillet »Skilderhuset« af Jacques Audiberti. Radio 18. jan. Korsatser til tragedien »Medea« af Euripides. Det kgl. Teater 28. marts. »Forspil til en festlig anledning«. For orkester. Radio 16. aug. ERIK JØRGENSEN: »Astrolabium« for fløjte, klarinet, basklarinet, horn, trompet, basun, violin, cello, Yylofon, vibrafon og slagtøj. Charlottenborg 26. marts. Første dans'ke opførelse.

LEIF KAYSER: »Koncert for orgel« i fire satser (1965). Frederikskirken 1. juli.

VILFRED KJÆR: »Espanitalia«. For orkester. Radio 19. aug. HERMAN D. KOPPEL: »Strygekvartet« nr. 4, op. 77. Carl Nielsen-Skolen i Nørre Lyndelse 8. juni. Musik til skuespillet »Romeo og Julie« af Shakespeare. Radio 6. juli.

»Moses«. Oratorium for solostemmer, kor og orkester. Radio 21. okt. THOMAS KOPPEL: »Cloches« for sangstemme, klarinet, horn, celeste, klaver, cello og slagtøj. Charlottenborg (Cornerudstillingen) 9. jan.

»Divertimento pastorale« for orkester. Radio 16. aug. »Moderen«. Opera efter H. C. Andersens eventyr. Det kgl. Teater 17. okt

»Strygekvartet« n r. 1. Thorvaldsens Museum 14. nov.

»Dévotion« for sopran og mezzo med instrumentalensemble. (Tekst: Arthur Rimbaud). Nationalmuseets festsal 12. dec. BENT LORENTZEN: Musik til ra-

diospillet »Fando og Lis« af Fernando Arrabal. Radio 27. aug. ERIK MOSEHOLM: Musik til fjern-synsspillet »Mille, Marie og mig« af Bent Gråsten. Radio TV 18. juli. ERIK NORBY: »Introduktion« for slagtøj. Louisiana 3. juni. »Illustrationer« for slagtøj. Charlottenborg 19. dec.

PER NØRGÅRD: »Rondo for six«, for slagtøj. Tivolis koncertsal. Sept. 64.

»Prisme«. For tre stemmer og instrumentalensemble. Stockholm 12. marts.

Musik til balletten »Den unge mand skal giftes« af Eugene Ionesco og Flemming Flindt. Radio TV 2. april.

Musik til skuespillet »Blomsterduft« af James Saunders. Det kgl. Teater 16. sept.

IB NØRHOLM: Suite for klaver. Radio 7. april.

»Relief III for orkester«. Radio 17. aug.

»Tre sange« til tekster af Asger Pedersen. For mezzo, fløjte, slagtøj, guitar, violin, bratsch og cello. Nationalmuseets festsal 3. okt. »5 Impromptus« for strygekvartet. Thorvaldsens Museum 14. nov. ELSE MARIE PADE: Musik til balletten »Græsstrået« af El Forman og Nini Theilade. Radio TV 19. april.

JENS WILHELM PEDERSEN: »Tri-murti« for solo fløjte. Thorvaldsens Museum 31. okt.

HOLGER PRYTZ: »Klodshans« for orkester. Radio 18. aug. KNUDAGE RIISAGER: »Sangen om det uendelige« (Canto del P In-finito af Giacomo Leopardi) for kor og orkester. Radio 30. sept. BØRGE ROGER HENRICHSEN: Musik til skuespillet »Biedermann og brandstifterne« af Max Frisch. Radio TV 17. jan.

Musik til skuespillet »I krydsild« af Finn Methling. Radio TV 4. april. N. O. RAASTED: »Motetvariationer« over »Befal du dine veje«, for bl. kor a cappella. Messiaskirken 28. jan (1964).

»Fem sange med klaver«, op. 105, til tekster af Erik Stokkeby. Radio 22. sept.

»Suite for orgel«, op. 116. Til Albert Schweizers 90 års fødselsdag, komponeret over AB-SCH. Radio 17. dec.

FINN SAVERY: Musik til fjernsyns-spillet »Læn Dem ikke ud« af Erik Knudsen. Radio TV 1. jan. Musik til hørespillet »Anton« af Erik Knudsen. Radio 3. sept. SVEND S. SCHULTZ: »Konen 5 muddergrøften«. Fjernsynsopera, tekst af Holger Boland. Radio TV

18. april.

»Klarinetkvintet«. Radio 21. juni. »Dansk pastorale« for orkester. Radio 16. aug.

»To variationer«: Nocturne og Au-bade, for orkester. Radio 18. aug. SV. ERIK TANGGAARD: »Strygekvartet« n r. 3. Radio 14. juli. SVEND ERIK TARP: »Lille dansesuite« for orkester. Radio 17. aug. LEIF THYBO: »Suite en forme d'études for klaver. Radio 7. jan. »Kvartet« for blokfløjte, engelsk horn, horn og fagot. Odd-Fellow Palæet 3. f eb r.

»Det var en lørdag aften«. Variationer for sang og klaver. Viborg 22. febr.

»Prophetia« for sopran, bar, kor og orkester til tekster fra Esajas. Holmens kirke 28. febr. »Fortitude mea« for blandet kor. Berlin 5. maj.

»Kvintet« for fløjte og strygekvartet. Vedbæk kirke 6. juni. »Candida« for sangstemme og klaver. (Tekst: Kongo). Radio 9. juni. »Snurrepiberier« for fløjte, obo, fagot og tre orgelpiber. Frobenius' orgelbyggeri, Lyngby, 7. okt.

»Contrasti per organo«. For orgel. Radio 21. okt.

»Te Deum« for blandet kor og blæsere. Københavns rådhushal 18. nov.

»Intrada« (tårnmusik) for blæsere. Holmens kirke 19. dec. FLEMMING WEIS: Musik til Kaj Munks skuespil »De udvalgte«. Radio 5. okt.

HENNING WELLEJUS: »Lystig serenade«, op. 25, for obo og orkester. Tivolis koncertsal 11. juli. »Fløjtekvartet«, op. 30. Radio 22. okt.

»Strygekvartet«, op. 33. Odd-Fellow Palæet 4. dec. SVEND ERIK WERNER: »Fire messesatser« for blandet kor a cappella. Augustinus kirke 25. april. SVEND WESTERGAARD: »Pezzo concertante B« for orkester. Radio

19. aug.

Årgang 41/1966, nr. 02