Rytmik med Gerda von Bülow

Af
| DMT Årgang 41 (1966) nr. 02 - side 64-64

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Rytmik med Gerda von Bülow

Lørdag den 6. november afholdt Mp F på konservatoriet en demonstration i rytmik ved Gerda von Bülow. Aftenen var helt fru von Bülows; det var en mønsterværdig demonstration, klart og instruktivt tilrettelagt. Fru von Bülow indledte med en redegørelse for »rytmik« som sådan, hvorefter forsamlingen fik prøver på, hvordan undervisningen foregår i praksis på forskellige stadier, idet der blev demonstreret hold fra 1. klasse, 5. klasse (desværre udgik en planlagt afdeling med børn fra 7. klasse), voksne begyndere, samt voksne viderekomne (rytmikstuderende fra Nordisk Montessorikursus).

Ideen er taget op efter schweizeren Jaques Dalcroze. Dennes arbejdsprincip bygger på en vekselvirkning mellem det at modtage indtryk og det at reagere på det, d.v.s. en høre- og improvisationslære. Et motto for undervisningen er: »Vis, hvad du hører - ledsag det, du ser!« Det er ideen, at disse øvelser, der kan formes som leg, virker personlighedsdannende i det hele taget, idet de stiller store krav til opmærksomhed og koncentration, og det er nødvendigt, at eleverne er indstillet på samarbejde.

Det er vel værd at holde sig for øje, at denne disciplins navn er »rytmisk-musikalsk opdragelse« eller »musik og bevægelse«, så man ikke fristes til at dyrke bevægelsen for bevægelsens egen skyld. For undertegnede at se er der ikke »rigtig« musik nok i undervisningen, idet den væsentligst er baseret på lærerindens improvisation ved klaveret, og elevens musikalske udvikling afhænger da i udstrakt grad af lærerindens formåen i denne kunst.

Der ligger også en fare i behandlingen af børnenes fantasi - at man ikke kommer til at binde den i stedet for at udvikle den. F. eks. er det selvfølgelig en udmærket illustration, når lærerinden spiller høje lyse toner på klaveret, at alle børn så danser som sommerfugle, og at en dyb mørk klang besvares med en troldegangart, men det forespillede må bestemt give et lyttende barn mange flere associationer. Ligeledes reagerede de større piger med deres bolde snarere efter en slags koreografi, så sentensen »Vis, hvad du hører« må ses i relation til forudgående aftaler.

Vi fik en smule musikudøvelse at høre med nogle børn fra 5. klasse. De spillede en 3-stemmig blokfløjtesats akkompagneret af xylofon og tromme, men vi fik ikke noget at vide om den pædagogiske progression. Det havde været rart at se, hvordan man fletter denne undervisning ind på et hold med børn, der endnu ikke har lært at spille. Ganske vist sagde fru von Bülow, at da rytmikken for de fleste tilhørere var det nye i undervisningen, ville hun hovedsageligt vise den del af den rytmisk-musikalske opdragelse, men et af punkterne på programmet hed »demonstration i forkortet form af en lektions forløb«, og der fik vi næsten kun bevægelse at se.

Der blev opført nogle børneremser udsat for klaver og slagtøj, og Ellen Nielsen viste en improvisation over et opgivet rytmisk tema. Demonstrationen sluttede med en dans til en 4-stemmig Bach-fuga, som Ellen Nielsen havde skrevet koreografien til. Der er ingen tvivl om, at mange af bevægelserne (f. eks. parallel- og spejlbevægelse) er vældig udviklende for evnen til koncentration, opmærksomhed og samarbejde - ting, der er nødvendige ved musikudøvelse, og det var tydeligt at se, at eleverne kunne lide undervisningen - de gik op i deres opgaver, og det var morsomt for dem at deltage. For tilhørerne var det også interessant at få et indblik i den rytmisk-musikalske opdragelse.

Bente Hanke

Musikpædagogisk Forening

Kontor: kl. 9-13 (undtagen lørdag). Puggårdsgade 13, København V, telf. (01)11 4021, postgiro 26284. Formand: Henning Bro Rasmussen, l bestyrelsen: Harald Bjerg Em-borg, Chr. Fr. Biilmann-Petersen, Margit Raae, Ruth Savery Trojaborg, Friedrich Gürtler, Else Schøler Aagaard.

ÅRHUS: Alma Jørgensen. ODENSE: Inger Alsted. NMPU-tidsskriftsabonnement Puggårdsgade 13, København V. Postgiro 135008. Ansvarshavende redaktør for Musikpædagogen: Henning Bro Rasmussen.

Årgang 41/1966, nr. 02