Indhold

Af
| DMT Årgang 41 (1966) nr. 03 - side 69-69

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRi FT

41. årgang n r. 3 1966

3,50 kr. — Arsabon. (8 numre): 24,00 kr.

Redaktion:

Gregers Dirckinck-Holmfeîd og Hans-Jørgen Nielsen

I redaktionen:

Sigurd Berg og Jan Jacoby

Redaktionskomité:

Mogens Andersen, Jan Maegaard, Ib Nørholm, Per Nørgård og Jens Brincker

Ekspedition:

Møntergade 6 A, Kbhvn. K. hverdage 10-14, lørdag lukket

INDHOLD:

Metodedebat:

Musikkritikeren

— dommer eller fortolker ... 70

Hvad kan man kræve

af musikkritik ..................... 73

Komponisten og tilhøreren . 76

Dagbladskritikken:

Kritik af kritikken .............. 78

Anmeldere på løbehjul ...... 82

DUT-opførelser:

Et debutværk .................... 83

Digte af Ivan Malinovski ... 85 Borup-Jørgensens »Prisma-parafrase« ............ 86

Debat:

Konservatoriedebat ............ 88

Sprog og menneske ........... 89

Anmeldelser ........................ 92

Musikpædagogen .................. 97

Musikkalender ...................... 101

Omslag:

Kurt Schwitters: »Der Kritiker«. Tegning.

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Musikpædagogisk Forening.