Indhold

Af
| DMT Årgang 41 (1966) nr. 04 - side 103-103

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

41. årgang nr. 4 1966

3,50 kr. — Arsabon. (8 numre): 24,00 kr.

Redaktion:

Gregers Dirckinck-Holmfeld og Hans-Jørgen Nielsen

l redaktionen:

Sigurd Berg og Jan Jacoby

Redaktionskomité:

Mogens Andersen, Jan Maegaard, Ib Nørhplm, Per Nørgård og Jens Brincker

Ekspedition:

Møntergade 6 A, Kbhvn. K. hverdage 10-14, lørdag lukket

INDHOLD;

Popdebat:

Beatles: En drøm om frihed 104 Komponisten

Paul Mc Cartney ................. 108

Pop-poesi ........................ 110

Demokratiets kultursyn ...... 111

Elektrofoni:

Den elektroniske musiks

historie ............................. 113

Elektrofoni i Aarhus ......... 118

Debat:

Tiden er inde! .................. 122

Svar på tiltale .................. 124

At være musiker ............... 125

Nielsen/Bartok .................. 126

Anmeldelser ........................ 127

Musikpædagogen .................. 131

Musikkalender ..................... 135

Omslag:

Bjørn Nørgård: Beatles. Tegning

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Musikpædagogisk Forening.