Musikkalender

Af
| DMT Årgang 41 (1966) nr. 04 - side 135-135

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIKKALENDER

Runde fødselsdage. JUNI

18. Slotsorganist Th. Gilberg. 80 år.

22. Kontrabassisten Rudolf Møller, 80 år.

24. Kapelmester Arne Hammelboe,

50 år. 24. Bratschisten Svend Roland,

60 år.

JULI

2. Bratschisten Holger Valbjørn,

60 år. 7. Komponisten M. Handberg

Jørgensen, 70 år. 7. Oboisten Sten Jørgensen,

50 år. 11. Kapelmester Cai Wendelboe-

Jensen, 70 år. 21. Musikpædagogen Helene

Polack, 70 år.

24. Organist Cort Cortsen, 60 år.

25. Organist Walther Børner, 50 år.

AUGUST

5. Violinisten Paul Green Jensen, 60 år.

7. Organist Tage Damsholt, 70 år.

8. Organist Johs. Viggo Pedersen, 70 år.

11. Kgl. kapelmusika Grete Jespersen, 50 år. 15. Organist Finn Viderø, 60 år.

23. Cembalisten Liselotte Selbiger, 60 år.

24. Cellisten Bernhard Madsen, 70 år.

SEPTEMBER

1. Koncertsangeren Aksel Schiøtz, 60 år.

2. Organist Urde Vimtrup, 80 år. 11. Mag. art. Johannes Nørgaard,

50 år. 17. Kgl. kapelmusikus Aage

Bredahl, 50 år. 23. Komponisten M. Listov-

Saabye, 80 år. 29. Koncertsangerinden Dagmar

Schou, 60 år.

Dødsfald

Organist Anna Christensen (medd. 30/12 1965).

Pianistinden Judith Dupont Frederiksen (medd. 6/1), 56 år.

Organist Leo Rechnagel, 8/1, 74 år.

Regimentsmusiker Kristen Ingvard Jepsen (medd. 20/1).

Operasanger Evald H. Hoffmann

(medd. 26/1). Musikdirektør Alfred Madsen

(medd. 29/1), 66 år. Musiker Knud Vilh. Fr. Lemke

(medd. 2/2). Sanglærer Poul Andreas Winding,

6/2, 88 år.

Organist Clara Rand, 22/2. Musiklærerinde Johanne Louise

Wroblewski (medd. 24/2). Musiklærerinde Ingeborg O. Christensen, 26/2, 65 år. Musiker Emil Hj. Olsen (medd. 2/3). Musiklærerinde Helga Stürup

(medd. 6/3). Musiklærerinde Dagmar Hartig

(medd. 9/3). Kapelmester Christian Filtenborg

(medd. 11/3), 67 år. Musiker Justus E. Langtoft (medd.

11/3). Musiker Peter Emil Johannesen

(medd. 19/3). Organist Jenny Emilie Olsen

(medd. 19/3), 86 år. Visesanger Osvald Helmuth, 18/3,

71 år. Organist P. S. Rung-Keller, 22/3,

87 år. Musikpædagogen Ellen W. K. Rich-

ter-Friis (medd. 30/3), 79 år. Musiker Olof Leonhard Carlsson

(medd. 31/3). Lutsanger Hjalmar Bramsholm,

31/3, 78 år. Musikdirektør Jhs. Kruse (medd.

31/3), 63 år.

Klaverpædagogen Alexander Stoff-regen, 4/4, 81 år.

Sangpædagogen Hans Einar Hansen (medd. 15/4). Pianisten Folmer Jensen, 15/4,

63 år. Musiklærerinde Alfrida Selchau

(medd. 19/4), 83 år. Operasanger Einar Kristjánsson

(medd. 26/4), 55 år. Hofviolinistinde Gunna Breuning-

Storm, 24/4, 75 år.

Musiklærerinde Myrtha D. A. Nielsen (medd. 28/4). Regimentsmusiker Hans Falkenberg

Nielsen (medd. 1/5). Musiklærerinde Ellen D. C. Wulff

(begr. 2/5). Musiklærerinde Bertha E. F. Krei-

berg (medd. 3/5). Kapelmester Carl F. F. Keim (begr.

10/5).

Musikpædagogen Aage Larsen, 11/5.

Pianisten Tom Erik Hansen (medd.

13/5). Musiker Henning H. Larsen (medd.

14/5).

Musiker Armald Nymark, 16/5. Musiklærerinde Karen Schack v.

Brockdorff (medd. 18/5). Musiker Knud Jetsmar, 19/5, 86 år. Musikdirektør Hans Marquardt

(medd. 20/5), 77 år. Legatansøgninger AUGUST

Inden 15/8: Andreas Arenholtz Dænkes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd, Odense. (Skema).

Inden 15/8: Ingeborg født Schøtts legat (for musiklærere og musiklærerinder over 55 år). Hrs. Henrik S. Wagner, Højbro Plads 6, Kbh. K. (Skema).

Inden 31/8: Tipstjenestens midler (ikke enkeltpersoner). Ministeriet for kulturelle anliggender, Nybrogade 2, Kbh. K.

SEPTEMBER

Inden 7/9: Det Bunch'ske musiklegat (for klaverlærere og klayer-lærerinder i vanskelige økonomiske kår). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

Inden 15/9: Overretsassessor Victor Andræ's legat. (Ti! kvinders uddannelse). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

Inden 15/9: Jutta Bojsen-Møller's legat. (Til kvinders uddannelse). Samme sted. (Skema).

Inden 15/9: Particulier Carl Olav Møller's legat (til mandlige orkestermusikere). Danmarks tekniske Højskole, Øster Voldgade 10, opg. N, Kbh. K. (Skema).

Inden 30/9: Carlsbergfondet (til videnskabelige arbejder). Ansøgning til direktionen. Dantes Plads 35, Kbh. V.

Inden 30/9: Rundskuedagens studielegat. (Ansøgningsfrist skiftende. Se herom i rundskuehæftet).

Inden 30/9: Enkefru Mette Cathrine Raarup's mindelegat. Ors. Vald. Koefoeds kontor, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Inden 30/9: Overauditør Julius Skrike's stiftelse, Svalevej 24, Hellerup.

Inden 30/9: Kaptajn O. Testmann og hustrus legat. (Til kvinders uddannelse). Lrs. Johanne Hansen, Nikolaj Plads 26, Kbh. K. (Skema).