Indhold

Af
| DMT Årgang 41 (1966) nr. 05 - side 137-137

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

41. årgang nr. 5 1966

-3,50 kr. — Arsabon. (8 numre): 24,00 kr.

Redaktør:

Hans-Jørgen Nielsen

l redaktionen:

Sigurd Berg og Merete Bækkelund

Redaktionskomité:

Mogens Andersen, Jan Maegaard, Poul Nielsen, Per Nørgård og Jens Brincker

Ekspedition:

Møntergadø 6 A, Kbhvn. K.

Hverdage 12—14. Lørdag lukket Telf. 150726

INDHOLD:

Ny enkelhed:

Omkring den ny enkelhed ... 138 Nørholms Strofer og marker 143

Svensk musik:

To svenske komponister...... 145

Elektrofoni:

Elektrofonisk forvirring ...... 148

Musikundervisning:

Teori og kunstnerisk

uddannelse ....................... 150

Jaques-Dalcroze ................ 153

Debat .................................. 156

Anmeldelser ......................... 161

Musikkalender:

Nordisk musikforskermøde ..169 DUT-meddelelse ............... 170

Omslag:

K. Male Vit^ch: Tegning

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Musik» pædagogisk Forening.