Einar Nørby fyldte 70 år

Af
| DMT Årgang 41 (1966) nr. 06 - side 192-192

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

EINAR NØRBY FYLDTE 70 ÅR

Den 8. maj fyldte Mp Fs næstformand 1954-56 og formand 1956-60, kgl. kammersanger Einar Nørby 70 år.

Mp F hyldede Einar Nørby på fødselsdagen i hans hjem, og Musikpædagogen bringer her foreningens inspirator og leder gennem en årrække vor allerhjerteligste lykønskning.

Einar Nørby, hvis formandskab huskes af de fleste af Mp Fs medlemmer, og hvis ledelse mange medlemmer af den nuværende bestyrelse har oplevet med glæde, er en markant skikkelse i vor forening. Musikersind, diplomatisk sans, hjertelighed, fornemhed, humor - og skarphed når det skulle være, førte i hans formandstid foreningen gennem rolige og til tider oprørte vande.

Einar Nørby var Mp Fs formand, mens vi i 1958 var værter for NMPUs kongres i København. Mage til effektiv og elegant kongresledelse skal man lede længe efter. Nordiske kolleger taler endnu derom med varme i stemmen og lys i øjnene. Samtidig var han med i spidsen for ISMEs internationale kongres i København. Også blandt kolleger i mange udlande er han en dansk musikpædagogskikkelse, som huskes. At vi turde binde an med to kongresser samtidig skyldes for en stor del Einar Nørbys overblik. At det økonomisk var gennemførligt, skyldes ene Einar Nørbys trykken på knapper de rigtige steder.

Einar Nørby, en af den kongelige operas bærende kræfter, er en musikerskikkelse, vi er stolte af at have blandt os. For mange er han stadig FORMANDEN.

Et sent, men velment TILLYKKE. H. B. R.

Alexander Stoffregen Selskabet

Den 26. august d. å. har der været afholdt stiftende generalforsamling i Alexander Stoffregen Selskabet.

Selskabets formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Alexander Stoffregens pædagogiske arbejde, et formål, som søges opnået ved bl. a. at arrangere elevkoncenter, foranstalte kursus i Stoffregens klaverteknik og ved at arbejde for fortsat udgivelse af hans publikationer. Det optager såvel tidligere elever som andre interesserede.

På den stiftende generalforsamling valgtes en bestyrelse bestående af Finn Viderø, Ole Willumsen, Margot Keller, Torben Nielsen og Asta Richardt.

Interesserede som ønsker yderligere oplysninger om selskabet kan henvende sig til Asta Richardt, Annexgårdsvej 52, Rødovre, som også modtager indmeldelser.

Musikpædagogisk Forening

Kontor: kl. 9—13 (undtagen lørdag)

Puggårdsgade 13, København V.

Telefon (01) 114021.

Postgiro nr. 26284. NMPU-TIDSSKRIFTABONNEMENT

Puggårdsgade 13, København V.

Postgiro nr. 135008. MUSIKPÆDAGOGEN udgives af Mp F's bestyrelse.

Ansvarshavende redaktør:

Henning Bro Rasmussen.