Musikkalender

Af
| DMT Årgang 41 (1966) nr. 06 - side 195-195

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

MUSIKKALENDER

RUNDE FØDSELSDAGE November

1. Koncertsangerinden Ida Jubelsky, 85 år.

6. Musikpædagogen Else Schultz, 50 år.

13. Violinistinden Marie-Louise Schiøler Kiørboe, 75 år.

14. Komponisten Erling Brene, 70 år.

19. Komponisten Otto Hænning, 50

år. 23. Koncertsangeren Emil Friis, 80

år.

- Organist Christine Sørensen, 50 år.

- Organist Otto Olsen, 60 år.

26. Pianistinden Agda Skjerne, 60 år.

- Sangpædagogen Viggo Forch-hammer, 90 år.

LEGATANSØGNINGER November

Inden 15/11: Konferensråd, Gene-raldecisor Carl Ludvig Kirsteins Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel). Chefen for Det kgl Teater og Kapel.

- : Etatsraad Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johansens Legat. (Uddannelseshjælp for ansøgere i alderen 14-25 år). Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

- : Peter Schrams legat. Ors. Vald. Koefoeds kontor, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

- : Wexschalls legat. Ors. Vald. Koefoeds kontor, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Inden 23/11: Kancelliraad Jacob Deichmann og Hustrus Legat (for ældre ugifte kvinder). Lrs. Kaj Lund, Amagertorv 31, Kbh. K. (Skema).

Inden 25/11: Valborg Reinhardt-Andersens legat for trængende sanglærerinder. Lrs. Sten O. Lüders, Rådhusstræde 5, Kbh. K.

Inden 30/11 : Robert Henriques' Mindelegat (for medlemmer af Kbh.s Orkester-Forening). Vendersgade 23, Kbh. K.

- : Magistratens legater for værdige og trængende personer, bl. a. for musikere, lærere og lærerinder. Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

- : Det Raben-Lewetzauske fond. Frederiksborggade 11, Kbh. K.

- : Solistforeningen af 1921's Understøttelsesfond (for medlemmer). Professor Victor Schiøler, Attemosevej 36, Holte.

NYT FRA ÅRHUS UNIVERSITET

Eksamen, l sommerterminen 1966 er skoleembedseksamen bestået af Henning Nielsen (bifag tysk) og Lise Helmer Petersen (bifag fransk). 1 kandidat har bestået hovedfags-eks'amen i musik, men mangler endnu bifag: Jens Dalsgård. Endvidere har 1 kandidat bestået delprøve B (sang og klaver), 5 kandidater har bestået delprøve A (musikteori), og endelig har 11 kandidater bestået forprøven i musik.

Speciale. Følgende specialeafhandling til skolembedseksamen er blevet bedømt: Lorents Aage Nagel-hus: Stoff og stiltrekk fra norsk folkemusikk i Edvard Griegs instru-mentalverker.

Ny musik-professor. Det nyoprettede professorat i musikvidenskab kan snart ventes besat. Et sagkyndigt udvalg har indstillet den 38-årige amanuensis ved Musikviden-skabeligt Institut Finn Mathiasen til det ledige embede, der ved siden af professor Søren Sørensens lærestol bliver det andet professorat î musikvidenskab ved Århus Universitet.

Den ny professor har fået hele sin uddannelse i Århus, er student fra Katedralskolen, organist fra Det jydske Musikkonservatorium og blev magister fra Århus Universitet som elev af professor Knud Jeppesen. Året inden havde han vundet universitetets guldmedalje ved sin besvarelse af prisopgaven i musikvidenskab, og i februar i år har han fået antaget en afhandling om »Stilen i den tidlige motet« til forsvar for den filosofiske doktorgrad. Forsvaret fandt sted den 3. september. Fra 1959 har Finn Mathias-sen været ansat ved Musikvidenskabeligt Institut, i det sidste år som vikar i det embede, han nu ventes udnævnt til, og desuden har han været lærer ved Det jydske Musikkonservatorium og ved Århus Seminarium, var i en årrække muslkanmelder ved »Demokraten« og har endvidere været virksom som komponist af sange og instrumentalværker. Kamma Wedin.

ADGANG TIL DET KGL TEATER OG DET NY TEATER

Til ikke udsolgte forestillinger stilles der et begrænset antal billetter til medlemmernes rådighed. Henvendelse skal ske forestillings-dagen kl. 15-15.20 til DUTs teatertelefon ØB 5631. Man opgiver navn og medlemsnummer og får tildelt et billetnummer. Dette skal noteres på et legimationskort, der afleveres når billetten afhentes ved teatrets billetsalg, senest 3A time før forestillingens begyndelse. Der betales en afgift på 3 kr., men det må bemærkes, at der tildeles gode pladser.

Anmodning om legitimationskort indsendes til DUTs kontor vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det at forestillingen er helt eller næsten uds'oîgt, og at teatret derfor ikke tilsteder DUT billetter.

DØDSFALD

Musikpædagog Ingrid Holm, 31/5,

73 år.

Komponisten, keramikeren Hans Hjorth (medd. 4/6), 88 år.

Redaktør Robert Conné, 1/6.

Pianistinden Gerda John Nielsen (medd. 9/6).

Operettesangerinden Sigrid Creutz Hindborg, 11/6,81 år.

Violinistinden Inga Christiane Petersen (medd. 23/6).

Kapelmester Jozsef Nyari, 7/7.

Kapelmester Anna Holkved, 25/7.

Violinistinden Børge Johs. Jensen

(medd. 25/7), 28 år. Komponisten og organisten Kai

Senstius, 1/8, 76 år. Musiker Jens Frost Kirkegaard

(medd. 4/8). Organist Jørgen Hundah S (medd.

5/8), 57 år. Kgl. kapelmusikus: Victor Gandrup,

5/8, 75 år. Koncertsanger Vald. Chr. Hansen

(medd. 14/8).

Orgelbygger Georg H. Ring, 26/8. Musiker Kaj Aif Hansen

(medd. 7/9). Musiklærerinde Ebba Marie Salo-

monsen (medd. 7/9). Komponisten, overingeniør Carl U.

Simonsen, 13/9, 79 år.