Tivolikoncerten

Af
| DMT Årgang 41 (1966) nr. 06 - side 193-194

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

TIVOLIKONCERTEN

Musikalsk ungdom slutter Tivoli-sæsonen

Dansk musikundervisning har et højt niveau. Det erfarer man hvert år, når man overværer den elevkoncert, som Musikpædagogisk Forening giver den sidste eftermiddag i Tivoli-sæsonen. Det erfarede man også 5 år i et alsidigt og afvekslende program. Der var en næppe skolepligtig pige, der spillede Carl Nielsens Dukke-march så lynsikkert, at hun slet ikke lod sig gå på af et lille uheld, der var en strygekvartet af teenagere, der fremførte Haydn i fineste kammermusikalske form, og der var en stor pige, som viste imponerende teknik i etuder af Chopin. En ung mand spillede meget smukt violin i en sats af Veracini og tre andre unge mænd klarede en trio af Milhaud for obo, klarinet og fagot med nærmest professionel sikkerhed - og så var der mange flere dygtige børn og unge. Men fælles for dem alle var det helt fortrolige forhold til stoffet, den unervøse frie musiceren. Vor tids musikelever får ikke værkerne terpet ind, de lærer at tale musikkens sprog, forstår dets elementer - melodi, harmoni og rytme. De taler det vel ikke fejlfrit, men de taler det med glæde. Måske bliver nogle af dem professionelle, men alle bliver i hvert fald det, som intet musikliv kan undvære: Aktive amatører og gode musiklyttere,

Walter Zacharias (Land og Folk den 13. sept 1966)

Absolut præsentabelt

- De elever, vi i eftermiddag fører frem på tribunen, er vel ikke professionelt koncertmodne, men de repræsenterer hver især noget præsentabelt inden for deres udviklingstrin. Så beskedent introducerede de stats-prøvede musikpædagogers formand, Henning Bro Rasmussen i går de medvirkende ved den årlige Tivoli-elevkoncert. Han kunne nu såmænd godt have brugt nogle større ord, for det blev på mange punkter en meget glædelig eftermiddag. Alle spillede og sang »med forståelse og forstandighed« - det vil sige sådan, at værkernes musikalske væsen trådte overbevisende frem, ingen nøjedes med bare at vise instrumentale eller vokale færdigheder. Alt vidnede om, at det var elever af musik-pædagoger, ikke bare instru-mental-lærere, man fik at høre. Som sædvanlig havde programmet en vis »klaver-slagside«, og her var det naturligvis den mindste, der gjorde størst lykke - ikke ufortjent, for der var en overraskende solid myndighed

over hendes præstation, et solidt, gedigent begyndergrundlag, hvorpå der kan bygges adskilligt, l øvrigt bød eftermiddagen på et lille stryge-orkester, habile violinister, noget så musikvidenskabeligt som en sor-dun-kvartet (sordun er et blæseinstrument med dobbelt rørblad og iøvrigt en smule i familie med fagotten), forskellig blokfløjte-ensembler, en imponerende dygtig strygekvartet og en lige så fin blæsertrio samt et par unge sangerinder, men derimod ikke nogen sangere. En enkelt af de medvirkende havde måttet sende afbud. Det var pianistinden Amalie Malling, der havde en så lysende Tivoli-debut i foråret. Hun havde brækket en lillefinger under håndboldspil. Den slags sker sjældent på et flygel...

H.V. (Aktuelt den 12. sept. 1966)

Tivolikoncertens elever i TV

l forbindelse med Mp Fs Tivolikoncert har det danske TV bragt to udsendelser med elever fra Tivolikoncerten. Udsendelserne er blevet vist et par lørdag-eftermiddage i september måned.

De optrædende elever har haft en spændende oplevelse ved at blive TV filmet, og Mp F kan være tilfreds med den ekstra opmærksomhed, der er kommet omkring den seriøse musikundervisning. Producer for udsendelserne var Palle Mogensen.

Flere TV-udsendelser

Da der er mulighed for, at der over for Mp F vil blive fremsat ønsker om bistand ved tilrettelæggelsen af yderligere TV-udsendelser af denne art, opfordrer vi medlemmerne til at underrette kontoret om evt. sammensangs- og sammenspilsgrupper som kunne medvirke.

Stillinger der var ledige

I august og september har Mp F rundsendt meddelelser om

A. ledig stilling som leder af radiopigekoret

B. ledige stillinger ved Thorshavn musikskole

C. ledige stillinger som sanglærer ved Det kgl. danske Musikkonservatorium

D. ledige stillinger som klaverlærer ved Det kgl. danske Musikkonservatorium.

Besættelse af ledige stillinger

Stillingen som leder af radioens pigekor er blevet besat med gymnasieadjunkt, mag. art. Tage Mortensen.

Stillingen som sanglærer ved Vestjysk Musikkonservatorium er blevet besat med statsprøvet musikpædagog Bodil Christensen.

Fra Jyllandsposten den 3. september har vi klippet følgende meddelelse:

Bestyrelsen for Det fynske Musikkonservatorium har ansat kordirigent Svend G. Asmussen som leder af konservatoriekoret. Svend G. Asmussen har i en årrække været leder af korsangen på Det kgl. danske Musikkonservatorium, hvor han var docent, inden han oprettede Musikhøjskolen i Egtved.

Det fynske Musikkonservatorium har yderligere ansat seks lærere. Koncertsangerinden Bodil Christensen afløser som sanglærer koncertsangerinde Bodil Gü-moes, der flytter til Det jyske Musikkonservatorium. Statsprøvet musikpædagog, fru Inge Kapel Timmer-mann, Århus, er ansat som lærer i hørelære og statsprøvet musikpædagog, fru Anne-Karin Høgenhaven, København, som lærer i elementær børnepædagogik. Og endelig vil tre af Det kgl. danske Musikkonservatoriums lærere tillige undervise i Odense. Det er ka-pelmusicus Mogens Steen Andreasen, koncertmester Helge Ploug Christensen fra Radiosymfoniorkesteret og kgl. kapelmusicus Palmer Traulsen. De skal undervise i henholdsvis obo, kontrabas og basun.

Det jydske Musikkonservatorium, Århus, har ansat statsprøvet musikpædagog Karin Dupont og statsprøvet musikpædagog Annette Friisholm som lærere i blokfløjte.

Fra Politiken for 27. sept, klippes følgende vedrørende læreransættelser ved Nordjysk Musikkonservatorium, Aalborg:

Følgende nye lærere er blevet knyttet til konservatoriet: Arne Ohlson, tidligere Stockholm, og Torben Stig Nielsen, Århus (sang), Jens Gümoes, København (klaver), Leo Lipschitz, København (fagot), Inge-Lise Lentz Svendsen, Århus (hørelære), Niels Henrik Nielsen, København (orgel og cembalo), cand. mag. Bent Astrup Pedersen, Ålborg (korledelse), Leif Thomsen, Ålborg (klarinet), Annette Friisholm, København (blokfløjte), Jytte Gorki Schmidt, København (guitar), og Lisa Weyde Andersen, København (rytmik og bevægelse). Hertil kommer yderligere komponisten Erik Norby, København, der underviser i hørelære og ensemblesang samt leder en studiekreds i ny musik.

l de seneste dage har konservatoriet engageret Den danske Kvartet, som kollektivt skal undervise i kam-

mermusik og i tilslutning hertil give en række kvartet-aftener i sæsonens løb.

Konservatoriet har nu ialt 35 lærere, hvoraf 23 bor i Ålborg. Også komponisten Leif Kayser, København, rejser til Ålborg for at undervise i instrumentation og musikanalyse.«

Som klaverlærere ved Det kgl. danske Musikkonservatorium er ansat Karen Lund Christiansen, Alice Testrup, Jens Gümoes, Finn Loving, Astrid Møller, Karen Levinsen, Else Schøler Aagaard og Sigrun Vibe Skovmand. Peter Weis er ansat som lærer i ensemblesang og repetition.

Som sanglærere ved Det kgl. danske Musikkonservatorium er ansat operasangerne Ellen Margrethe Ed-lers og Eskild Rask Nielsen.

Musikpædagogen vil fremover være interesseret i meddelelser om besættelse af stillinger, som falder inden for vore uddannelsesområder og vil bringe disse efterhånden som de kommer til redaktionens kundskab.

Musical Denmark

Kender De Det danske Selskabs informative publikation Musical Denmark? Nogle gange om året udkommer dette udmærkede engelsksprogede skrift. Det sidst udkomne, som er nr. 17 fra maj 1966, indeholder en række orienterende oversigtsartikler samt værdifulde lister over nyt på det danske musikalske felt.

Rektor Carl Willum Hansen, Aalborg, har skrevet om provinsens musikliv, som er i stærk vækst. Der er en omtale af Det kgl. teaters, Den kgl. ballets, Danmarks Radio og TVs, Tivolis og provinsoperascenernes aktivitet i sæsonen, der gik. Endelig er der en spalte om 18. Ballet- og musikfestival i maj d. å. samt en lang række notitser om danske musikeres og musikpædagogers virksomhed i udlandet som koncertgivere, jurymedlemmer, pristagere o. a.

Musical Denmark nr. 17 udmærker sig især ved en række lister, der på sin vis registrerer dansk musikliv i nutiden. Der er A Selection of Published Music, A Selection of First Performances, A Selection of Books and Periodicals on Music. Disse lister dækker perioden 1. april 1964-31. december 1965. Hertil kommer en oversigt over Selected Gramophone Records og over Music Organizations in Denmark.

Det lille blad, hvis redaktører er Vagn Kappel og Sigurd Berg, egner sig fortrinlig til orientering for danske og for danskes venner i udlandet.

Bladet fås gennem Det danske Selskab, Kultorvet 2, Kbh. K., og koster i løssalg kr. 4,- pr. stk.