uden titel

Af
| DMT Årgang 41 (1966) nr. 06 - side 171-171

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

41. årgang nr. 6 1966

3,50 kr. — Arsabon. (8 numre): 24,00 kr.

Redaktør:

Hans-Jørgen Nielsen

l redaktionen:

Sigurd Berg og Merete Bækkelund

Redaktionskomité:

Mogens Andersen, Jan Maegaard,

Poul Nielsen, Per Nørgård og Jens Brincker

Ekspedition:

Møntergade 6 A, Kbhvn. K.

Hverdage 12—14. Lørdag lukket Telf. 150726

INDHOLD:

Musik og teknologi:

Kunsten og teknologien ... 172

Kvantitativ musikanalyse ... 175 Projekter til en generativ

æstetik ............................. 179

Datamaskinemusik ............. 182

Debat:

Perceptive Constructions ... 185

Anmeldelser ........................ 186

Æresmedlem:

Dynamoen Lavard Friisholm 188

Musikpædagogen ............... 191

Musikkalender ................... 195

Omslag:

Georg Nées: Datamaskinegrafik

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Musikpædagogisk Forening.