Indhold

Af
| DMT Årgang 41 (1966) nr. 07 - side 197-197

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

DANSK MUSIKTIDSSKRi FT

41. årgang nr. 7 1966

3,50 kr. — Arsabon. (8 numre): 24,00 Ser.

Redaktør:

Hans-Jørgen Nielsen

l redaktionen:

Sigurd Berg og Merete Bækkelund

Redaktionskomité:

Mogens Andersen, Jan Maegaard,

Pou! Nielsen, Per Nørgård, Jens Brincker og Gregers Dirckinck-Holmfeid

Ekspedition:

Møntergade 6 A, Kbhvn. K.

Hverdage 12-14. Lørdag lukket Telf.150726

INDHOLD:

Musikpædagogik:

Musikpædagogikkens

genstand........................... 198

Komponisten ud i skolen ... 201

Om at struktur-høre ......... 203

Musikpædagogisk

grundforskning .................. 206

At synge fra bladet............ 208

Århus-musik: Konservatoriet — udviklingens brændpunkt 211

Ny Århus-musik ............... 214

Debat:

Konservatorie-debat ........... 216

Anmeldelser ......................... 217

Musikpædagogen .................. 221

Musikkalender ...................... 225

Omslag:

Peter Louis-Jensen: Tal

Udgivet af Det ung« Tonekunstnersetskab l samarbejde med Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Musik« pædagogisk Forening.