l anledning af konservatoriedebatten

Af
| DMT Årgang 41 (1966) nr. 07 - side 216-216

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DEBAT

Nathan Schwitzer:

l anledning af konservatoriedebatten

Med nogen forbløffelse har jeg læst Gunhild Deckert Knudsens debat-indlæg »Højskole for moderne kunst«? i dmt 5:66.

Gunhild Deckert Knudsen skriver:

»Men hvis undervisningen (på konservatorierne) skal være tidssvarende ikke blot i dag, men også om nogle år, så måtte man lave studieplaner om uafbrudt, da der jo ikke er meget, der tyder på, at udviklingen skulle gå i stå foreløbig - tværtimod. En så elastisk studieplan ville udelukke muligheden for at have eksamenskrav og vil derfor ikke kunne gennemføres på en højere læreanstalt.«

Jeg deler Gunhild Deckert Knudsens opfattelse m.h.t. den første sætning. Derimod har jeg svært ved at se, at den sidste sætning nødvendigvis følger af den første.

Det er i hvert fald ikke rigtigt ,at en elastisk studieplan uden videre udelukker muligheden for eksamenskrav på en højere læreanstalt. Jeg kender selv forholdene på vore universiteter temmelig godt. Og dér er der sandelig ikke tale om, at pensumet er det samme som for fyrre år siden.

For eksempel ville man jo næppe anerkende, at en student tager embedseksamen med musik som hovedfag og Bach som speciale uden at kende de sidste ti års Bach-litteratur. Og på samme måde kan man så sandelig heller ikke blive f. eks. cand. scient, uden at man er nøje orienteret i de allerseneste års videnskabelige resultater på det pågældende fagområde.

Den musikalske udvikling går jo på ingen måde hurtigere end den naturvidenskabelige - jævnfør »cultural lag«-teorien, som jo er antaget af alle førende sociologer. Inden for det matematiske studium er man endog gået så vidt, at man helt har opgivet at have faste lærebøger. Og det gælder allerede de før-steårsstuderende. Man læser duplikerede noter, som

professorerne har skrevet om hvert år de sidste seks år.

Hvorfor skulle noget lignende være umuligt på musikkonservatorierne?

Hertil er der vist kun et svar: Konservatorierne råder ganske enkelt ikke over et tilstrækkeligt antal kvalificerede lærere. For at det kunne blive tilfældet skulle de fleste af disse lærere vågne af den tornerosesøvn, de befinder sig i.

Nogle af dem har ganske vist prøvet på at følge med, men, ak, det var så svært. Ja, en af disse kon-servatorielærere havde faktisk så svært ved at finde ud af, hvad der stod i disse noder, hvor der ikke fandtes de treklange, han plejede at undervise i til daglig, at han måtte sublimere sit nederlag med en påstand om at man måtte være professor i integralregning for at finde ud af det - hvilket han meddelte os i et nummer af dmt.

Det er beklageligt at måtte konstatere, at det forhold, at man ved konservatorierne for nogle år siden fik professor- og andre universitetstitler til lærerne, desværre ikke har medført, at man er begyndt at stille de samme krav til konservatorielærernes kvalifikationer som til universitetslærernes.