Indhold

Af
| DMT Årgang 42 (1967) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

42. årgang nr. 1 - 2 1967

5,00 kr. - Årsabonnement (8 numre): 24,00 kr.

Redaktører:

Poul Nielsen (ansvarshavende) og Sigurd Berg.

Sekretær: Merete Bækkelund.

Redaktionskomité:

Mogens Andersen, Jens Brincker, Gregers Dirc-kinck-Holmfeld, Harald Bjerg Emborg, Henrik Glahn, Jan Maegaard, Per Nørgård.

Ekspedition:

Møntergade 6 A, København K. Hverdage 12,00—14,00, lørdag lukket Telf. 150726.

Indhold:

Sven Lunn: Niels W. Gade 150 år ............ 1

Kaj Nordstrøm:

To spinetter på Rosenborg slot .................. 7

Bo Wallner: Kring centrumtanken ............ 10

Elisabeth Klein: Musikeruddannelsen i Israel 13

Tage Nielsen: Knudåge Riisager 70 år ...... 14

Sigurd Berg:

Litteratur omkring Niels W. Gade ............... 16

DEBAT:

Emil Telmanyi: Kritik af kritikken ............ 19

Ebba M. Nielsen: A propos bladsang ...... 21

Jens Brincker: Replik til Nathan Schwitzer 22

ANMELDELSER (Henrik Glahn, Hans-Jørgen Nielsen, Finn Savery, Jan Maegaard) 23

MUSIKKALENDER .................................... 27

MUSIKPÆDAGOGEN ............................... 29

Omslaget: V. Bissens statue af Niels W. Gade, der stod på Sankt Annæ Plads, men i 1954 blev »redet over ende«! (se s. 6).

Udgivet af Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening, Dansk Tonekunstner Forening og Musikpædagogisk forening.